FrP vil privatisere Oslo kommune - Fagforbundet

FrP vil privatisere Oslo kommune

Oslo Frp vil kvitte seg med alle de 7.000 kommunalt ansatte innen eldreomsorgen og selge alle sykehjem til private i følge Dagsavisen. Men det stopper ikke der. Oslo FrP ønsker å privatisere all tjenesteyting i Oslo kommune. - På lang sikt skal den kommunale tjenesteproduksjonen avvikles, sier Svenn Kristiansen, ordførerkandidat for Oslo Frp.

Mens Frp-kommuner velger kombinasjonsløsninger av private og kommunale aktører, vil Oslo Frp at hovedstaden går enda lenger og kun satser på private. Ifølge programmet for bystyreperioden 2007-2011 vil Oslo Fremskrittsparti redusere den kommunale innsatsen innen eldreomsorg til det minimale: Kommunen skal kun bestille, betale og drive kontroll av tjenester, mens alle sykehjem og omsorgsboliger skal drives og eies av private.

De skriver også i sitt program:
"Oslo kommune er med sine 41.500 ansatte og 32.400 årsverk (juni 2006), en av landets største virksomheter. Etter påtrykk fra Oslo Fremskrittsparti er en rekke kommunale tjenester gjennom de siste år konkurranseutsatt, slik at private leverandører utfører en lang rekke oppgaver på oppdrag fra kommunen. Dette har gitt vesentlige besparelser for kommunen og bedre tjenester for innbyggerne. Oslo Fremskrittsparti vil videreføre denne utviklingen i hele Oslo kommune, og overlate all tjenesteproduksjon til frittstående produsenter basert på konkurranse, anbud og forhandlede avtaler. Ordningen med kommunalt internbud på konkurranseutsatte tjenester må avvikles."

Lenker