Spørsmål til partiene - Fagforbundet

Spørsmål til partiene

Fagforbundet Oslo har stilt 54 spørsmål til partiene. Svarene finner du her

Fagforbundet Oslo har stilt de samme 54 spørsmålene til alle de politiske partiene. Partiene fikk frist til 2. juli med å svare, og pr 10. august har alle partiene unntatt FrP og Venstre gitt oss sine svar. I linkene til venstre kan du se hva hvert enkelt parti har svart.

Dokumenter