Folkemøte 9. august om helseforskjellene i Oslo - Fagforbundet

Folkemøte 9. august om helseforskjellene i Oslo

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad deltar, sammen med leder i Oslo Arbeiderparti, Jan Bøhler. Konferansier er Knut Roger Andersen. Jørn Hoel holder konsert. Oslo Arbeiderparti ønsker å sette fokus på helseforskjellene i Oslo, og spesielt de utfordringene man har i Groruddalen.

Dette er et viktig møte for Fagforbundet Oslo for det er en anledning til å vise helsestatsråden at engasjenmentet for å bevare Oslo-sykehusene er sterk. Vi må bidra til å fylle Grorud Samfunnshus og fortelle statsråden våre krav om:

  • en slutt på underfinansieringen av helseforetakene
  • stopp i nedleggelse av poster, avdelinger og institusjoner
  • at befolkningens krav om lokale sykehus blir tatt på alvor.
  • at foretakene blir underlagt demokratisk kontroll, gjennom at HF'ene igjen skal bli en del av den offentlige forvaltning, og komme inn under folkevalgt politisk styring.

Møt opp torsdag 9. august kl. 18.30 på Grorud samfunnshus! Det er spesielt viktig at sykehus-fagforeningene og andre fagforeninger innen helse mobiliserer sammen med fagforeningene i Groruddalen

Dokumenter