Nytt fra Fagforbundet Oslo nr. 23 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr. 23

I nytt nr 23 kan du lese mer om lovforslag mot sex-kjøp, LOs Sommerpatrulje, en hårsår Erling Lae og mer

Informasjon til tillitsvalgte og medlemmer
nr. 23/2007
                              Uke 29/2007Fagforbundet Oslo på plass i nye lokaler

Fagforbundet Oslo har flyttet til nye lokaler i Apotekergata 8, og dermed fått ny postadresse og nytt telefonnummer.

 

Post kan sendes til: Fagforbundet Oslo, Postboks 8714, Youngstorget, 0028 Oslo.

Vårt nye sentralbordnummeret er 23 06 46 60.

 

Lovforslag mot sex-kjøp på høring

Justis- og politidepartementet har nå sendt ut et lovforslag mot sex-kjøp på høring. - Norge skal ikke bli en frisone for halliker, uttaler justisminister Knut Storberget (Ap) i forbindelse med fremleggingen av forslaget. Kjøp av seksuelle tjenester skal kunne straffes med bøter, fengsel inntil et halvt år – eller begge deler fremgår det av forslaget som er en del av et større arbeid for å bekjempe alle former for menneskehandel i Norge og i verden.

 

- Det er viktig at denne loven kommer på plass. Prostitusjon er vold mot kvinner, og en lov mot sex-kjøp sier at kjøp av seksuelle tjenester er en handling som samfunnet ikke aksepterer, sier leder av Fagforbundet Oslo, Mari Sanden. Hun er overbevist om at et forbud vil være ett av flere virkemidler som bidrar til å redusere etterspørselen som er grunnlaget for prostitusjon .

 

Mellom en og fire millioner kvinner og barn er hvert år ofre for traficking, hvorav ca 700 000 havner i Vest-Europa. Handel med kvinner og barn har blitt milliardindustri for halliker og bakmenn.

 

- Det er viktig å hjelpe de prostituerte enten de er norske eller utenlandske. Jentene det gjelder må gis beskyttelse mot hallikene og hjelpes til finne seg noe annet å livnære seg på. Det innebærer blant annet mulighet til utdanning, bolig og rusavvending der det er nødvendig. Tilbudet må skreddersys hver enkelt, uttaler Sanden.

 

LO har startet en underskriftskampanje på internett for bekjempelse av prostitusjon og menneskehandel. For hver underskrift gir LO to kroner til Regjeringens ROSA-prosjekt, som er et tilbud til kvinner som ønsker å komme seg ut av prostitusjon. Man kan delta i kampanjen ved å skrive under på http://www.opprop.no/opprop.php?id=rosa eller sende meldingen ”opprop rosa ditt navn” til 2400 på sms. Det koster 1,50  per sms.

 

Fagforbundet Oslo på plass under Skeive Dager

Fagforbundet Oslo var på plass under festivalen Skeive Dager. Skeive dager er landets største kulturarrangement for skeivt publikum, og foregikk i Oslo fra 22. juni til 1. juli.

 

Medlemmer og tillitsvalgte fra Fagforbundet deltok både for å bemanne LOs stand og for å gå i paraden med Fagforbundet Oslos fane, som på tross av regnvær var flott.

 

LOs Sommerpatrulje i gang

LOs Sommerpatrulje er i gang med oppsøkende virksomhet på arbeidsplasser over hele landet for å sjekke forholdene og hjelpe ungdom i sommerjobb. Så langt rapporteres det om at tilstanden på sommerens arbeidsmarked generelt sett er god i år, med enkelte unntak.

 

- Først og fremst bærer sommeren inntrykk av at det er et godt arbeidsmarked. Det blir gitt anstendig lønn, og man oppfyller kravene. Dessuten er det slik at når det er lav arbeidsledighet, så går lønningene opp for å fylle stillinger, sier Torbjørn Brox Rognmo i LOs Sommerpatrulje til VG.

 

LOs Sommerpatrulje tar imot tips og spørsmål på telefon 8 100 1999, e-post sommerpatruljen@lo.no eller på sms SP <ditt spørsmål> til 2030. Tjenesten er åpen på alle hverdager mellom kl 08.00 og 17.00 i sommer.

 

- Erling Lae er hårsår

Det har de siste ukene pågått en debatt i media mellom Arbeiderpartiet og Høyre i Oslo. Byrådsleder i Oslo, Erling Lae (H) har kritisert statsminister Jens Stoltenberg (Ap) for at han som politiker på nasjonalt nivå blander seg inn i valgkampen i Oslo. - Jeg synes ikke Erling Lae skal være hårsår fordi det er politisk debatt, svarer Jens Stoltenberg til Dagsavisen.

 

- Dessuten synes jeg det er pussig at Lae mener det er galt av rikspolitikere å delta i kommunevalgkampen. Jeg ser jo at han til stadighet opptrer sammen med Høyres leder. Og hun er jo rikspolitiker, sier Stoltenberg som selv bor i Oslo videre.

 

Leder i Høyre, Erna Solberg, og nestleder Per Kristian Foss - begge rikspolitikere - har også fremmet skarp kritikk mot Regjeringa og LO for å drive med urent spill. - Særlig registrerer jeg at NRK bruker ham [Rune Gerhardsen (Ap)] mye i debattprogrammer, men i stedet for å ta inn Høyres byrådsleder Erling Lae, tar de inn rikspolitikere som ikke har full oversikt over Oslo-politikken, sier Solberg til Dagsavisen, som videre hevder at det gir rom for at Gerhardsen kan spre usannheter om Oslo på debattprogrammene.

 

Debatten har også gått høyt om kampen for å bli ordfører. Flere Høyre-politikere har antydet at de kan komme til å støtte Svenn Kristiansens (FrP) kandidatur framfor Fabian Stang (H) mot at Høyre får byrådslederen. Arbeiderpartiets Rune Gerhardsen har påpekt at det i såfall innebærer at Stang blir dolket i ryggen av sine egne. Erling Lae (H) legger ingenting i mellom når han lirer av følgende kraftsalve: - Gerhardsen minner om en gammel tante som sitter med sladrespeil for å se hva som skjer hos naboen fordi det er så kjedelig hos ham selv.

 

Leder i Fagforbundet Oslo er oppgitt over nivået på Høyres utspill  i den senere tid - Jeg skulle ønske at Høyre hadde noe mer å komme med. Det eneste de gjør er å syte over at rikspolitikere deltar i politiske debatter, klage over at de ikke får være med i TV-dueller og beskylde motstanderne for juks og fanteri, sier Sanden. Fagforbundet Oslo er for sin del mest opptatt av politikken og innholdet i denne. Dessverre ser det ut til å være umulig å få Høyre og FrP til å delta i en debatt om f.eks. kvalitet på tjenestene.

 

Nytt fra Fagforbundet Oslo tar sommerferie

Dette er siste Nytt fra Fagforbundet Oslo tar ferie, og dette blir dermed siste utgave for juli. Vi er imidlertid tilbake med ny utgivelse i uke 32.

 

Vi ønsker alle våre medlemmer og lesere med dette en riktig god sommer!

 

KURS

Demens
På dette kurset vil du som arbeider innen pleie og omsorg, lære  om kommunikasjon, ulike typer Demens, forskjellige faser, realitetsorientering og juridiske forhold.

 

Målgruppe: Helse- og sosialpersonell.

Foreleser: Professor/dr.med. Knut Engedal og Dr.philos./sykepleier Øyvind Kirkevold

Tid: Torsdag 6.september

Sted: Fagforbundet Oslos lokaler

Søknadsfrist: Fredag 17. august

 

Lærerikt og inspirerende kurs for helsesekretærer

Todagers kurs om "Ekstern og intern service og samhandling i helsesektoren".

1. dag omhandler ekstern service og menneskebehandling overfor pasienter, med fokus på de holdnings- og handlingsmønstresom skaper en best mulig servicekvalitet.

2. dag omhandler intern samhandling: den gode organisasjonskultur og samarbeidsmiljø.

Kurset gir deg viktig og faglig påfyll, samt inspirasjon og motivasjon for å skape best mulig samhandling.

 

Målgruppe: Helsesekretærer.

Foreleser: Cand. philol. Astrid Voll Storaas, AVOS Samhandling

Tid: Tirsdag 18- Onsdag 19 september

Sted: Fagforbundet Oslos lokaler

Søknadsfrist: Fredag 31. august