Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 22 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 22

I nytt nr 22 kan du lese mer om mangelen på ansatte i Oslo barnehagene, forskjellig SFO-tilbud i Oslo, lønnsvilkår i private hjemmehjelpsselskaper, hjemfallsretten og mye mer

Fagforbundet Oslo flytter

Helga 7. og 8. juli flytter Fagforbundet Oslo til nye lokaler i Apotekergata 8 (vis a vis VG).

 

Dette medfører at kontoret vil stenges fra og med torsdag 5.juli til og med tirsdag 10. juli

 

Vi får også ny postadresse og tlf:

 

Vår nye postadresse blir: Postboks 8714 Youngstorget, 0028 Oslo

 

Vårt nye telefonnummer: 23 06 46 60

 

 

Norge tapte hjemfallsretten

EFTA-domstolen avgjorde i formiddag at den norske ordningen med at private kraftverk tilfaller staten etter 60 år er i strid med EØS-avtalen. EL & IT-leder Hans O. Felix advarer likevel mot å endre det norske regelverket.

 

De tre dommerne i EFTA-domstolen gikk mot Norges syn om at hjemfall ikke hører inn under EØS-avtalen siden det snakk om naturressurser. Domstolen fastslår at det er avtalestridig at private og kommunale kraftverk blir behandlet forskjellig.
 
Ikke nei til hjemfall
Statsminister Jens Stoltenberg understreket at dommen ikke er noe nei til statlig hjemfall, bare et nei til forskjellsbehandling av kommunale og private kraftprodusenter. Statsministeren innrømmet at dersom Norge skal likebehandle private og kommunale kraftprodusenter - det vil si at også kommunale kraftverk hjemfaller til staten etter 60 år - så vil det forskyve maktforholdet mellom staten og kommunene. Høyres Erling Lae har allerede vært ute og sagt at det nå er naturlig å selge
kraftgiganten E-CO Energi, som Oslo kommune eier, og  som ikke er omfattet av hjemfall i dag

 

Fakta om hjemfall:
· Hjemfallsretten går ut på at privateide kraftverk vederlagsfritt overføres til staten etter 60 år, noe som gjør det lite lukrativt for private aktører å kjøpe kommunale kraftverk.

· I praksis sikrer hjemfallsretten en langsom nasjonalisering av kraftverkene.
Under 10 prosent er i dag eid av private aktører, med Hydro og Elkem som de største.

 

FrP styrket i offentlig sektor

Offentlig sektor som ”FrP-fri” sone er definitivt historie. Partiet er nå klart størst blant unge arbeidstakere i det offentlige.

 

 FrP fester grepet i offentlig sektor. Blant menn har partiet økt oppslutningen med 8 prosent på ett år. Blant kvinner øker oppslutningen med 6 prosent. Det viser en valganalyse utført av Opinion for Magasinet Aktuell.

 

Menn ansatt i offentlig sektor omfavner nå partiet i mye større grad enn tidligere. I 2006 hadde FrP 12 prosent oppslutning blant menn, i år får partiet 18 prosent. Kvinner følger tett på med 16 prosent oppslutning.

Les mer hos http://www.frifagbevegelse.no/

 

 

10.000 flere på heltid

Nye tall viser at det har blitt 10.000 flere heltidsansatte i pleie- og omsorgssektoren på to år. – Svært gledelig, sier helseminister Sylvia Brustad.

 

Mange arbeidstakere i pleie- og omsorgssektoren jobber ufrivillig deltid. 20 prosent stillinger – og enda mindre enn det – er ikke uvanlig i mange kommuner. Men nå har mange av dem som jobber ufrivillig deltid fått oppfylt ønsket om å jobbe heltid. Tall fra Statistisk sentralbyrå som blir offentliggjort torsdag viser nemlig at det i løpet av to år har blitt 10.000 flere heltidsansatte i pleie- og omsorgssektoren.

– Dette er svært positivt og svært gledelig. Både overfor de som trenger hjelp og for kvinnene, for det er jo mest kvinner i denne sektoren, som får skikkelige arbeidsvilkår og lønninger, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

 

 

Brukervalg -medaljens bakside

Med brukervalg kommer de private selskapene sterkere inn i omsorgssektoren. Aftenposten har skrevet om Elisabeth og Charlotte Sagvik som har tjent seg rike på CityMaid. Kanskje ikke så rart når de ansatte ligger godt under tarifflønn og dessuten har lite betalt for kjøring mellom kundene.

 

Fritt brukervalg

Det er for lengst innført ”fritt brukervalg” i Oslo kommune. Brukerne skal kunne velge mellom kommunens egne folk eller private firmaer. I Nordstrand bydel er private bedrifter som CityMaid, Carema Omsorg og andre inne i bildet. Disse må konkurrere knallhardt på pris for å få anbudene og kostnader til lønn gir store utslag for å få oppdragene. Dermed blir personalutgifter kuttet ned så langt det lar seg gjøre.

 

De kommunalt ansatte har Oslo kommunes avtaleverk i bunn og Aktuelt får opplyst at i Nordstrand bydel kan en gjennomsnittlig hjemmehjelp ligge på lønnstrinn 20 med 131 kroner timen. Folk med lang ansiennitet kan være oppe i 150 kroner timen. Det er turnustillegg for kvelds- og helgarbeid og et avtaleverk som regulerer overtallighet, attføring, sykefravær osv.

 

Kjøring til 12 kr?
To øst-europeiske kvinner som jobber hos CityMaid, forteller til Aktuelt at timelønna er 116 kroner timen. Timelønna er basert på brukertid slik at kjøring mellom hver kunde betales med 12 kroner i stedenfor normal lønn Dermed kan den reelle timelønn ligge på rundt 100 kroner.

– Men begår arbeidsgiver noen ulovlighet overfor dere?

– Ja, de betaler ikke overtid for arbeid utover normal arbeidsdag. Vi får heller ikke tillegg for arbeid på lørdager og søndager, sier de to kvinnene, som ikke vil stå fram med navn.

 

Få organiserte
Det er få organiserte arbeidstakere i CityMaid.

– Folk er redde for å miste jobben, mener de to. Den tidligere ansatte fra Polen anslår at ca halvparten av arbeidstakerne kommer fra Polen, andre fra Litauen og noen fra Norge og Afrika. Et generelt problem i bransjen er stor gjennomtrekk, som igjen fører til at folk kvier seg for å bli medlemmer av fagforeningen.

Les hele saken hos http://www.frifagbevegelse.no

 

 

Forskjell på penger for Frp

Formann i Fremskrittspartiet, Siv Jensen, ser stor prinsipiell forskjell på når Stein Erik Hagen gir penger til Fremskrittspartiet og når fagbevegelsen bevilger penger til de rødgrønne partiene. Det første er viktig for demokratiet, når fagbevegelsen bevilger er det å kjøpe seg innflytelse.

 

– Forskjellen mellom pengene fra Stein Erik Hagen til Fremskrittspartiet og LOs bevilgning til Arbeiderpartiet er at Hagens bevilgning er en del av den demokratiske prosessen, mens det LO gjør er å kjøpe seg innflytelse, sa partiformannen.

– Bevilgninger fra privat personer er en nødvendig del av demokratiet, mens å bruke medlemmenes penger til et parti er noe helt annet. Det vi reagerer på er det tette samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet. Selv om Stein Erik Hagen bevilger penger har han ingen innflytelse på partiets politikk. Annerledes er det i Arbeiderpartiet der det til og med er en samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet og Fagforbundet, forklarte Frp-formannen.

 

 

Lik SFO-pris for helt ulikt tilbud

SFO-tilbudet i Oslo varierer enormt, selv om pris og regelverk er det samme i hele hovedstaden. Tilbudet til funksjonshemmede barn er dårligst. Det avdekker Kommunerevisjonen i Oslo i følge Kommunal Rapport

 

Forskjellene i Oslo kommunes SFO-tilbud er "betydelige", fastslår Kommunerevisjonen etter å ha kartlagt tilbudet til alle de 13.000 SFO-barna i Oslo, fordelt på 93 SFOer i 15 bydeler.

 

Bare tre av 15 bydeler har etablert et fast samarbeid med skolene om SFO-tilbudet.

Da bystyret i Oslo i 2004 vedtok å overføre SFO-ansvaret til bydelene, forsikret byrådet at det skulle etableres "et konkret og nært samarbeid" mellom bydelene og skolene om SFO-tilbudet. Det har ikke skjedd.

 

Dårlig for de svakeste

Tross store forskjeller mener hele 98 prosent av SFO-lederne at de helt eller delvis gir 6-7-åringene et godt omsorgs- og fritidstilbud. De aller fleste er også tilfredse med tilbudet til 8-9-åringene.

Men de er på langt nær fornøyde med tilbudet de gir barn med funksjonshemminger og særskilte behov. Jo eldre disse barna er, jo mindre egnet er tilbudet, ifølge SFO-lederne, som mener bemanningen er utilstrekkelig og lokalene uegnet. Skole og SFO samarbeider også i for liten grad om å gi disse barna et godt helhetlig tilbud.

 

Rapporten viser behovet for å samle SFO og skole på bydel, sier leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden. -Vi i Fagforbundet har tro på lokaldemokratiet, og mener skole må til bydel, og ikke sentraliseres slik det er nå. Sfo må ikke forsvinne fra bydel. Oppgave for oppgave blir fjernet fra bydelene, Fagforbundet Oslo mener det er viktig at tjenesten er styrt nær befolkningen, da er det også lettere for befolkningen å påvirke tjenesten.

 

Les mer  om rapporten i Kommunal Rapport:

http://www.kommunal-rapport.no/

 

Mangelen på førskolelærere skaper problemer

– Vi er inne i en krevende fase, sier statssekretær Lisbet Rugtvedt til Dagsavisen. Mangelen på førskolelærere ødelegger for regjeringens mål om kvalitet i barnehagen.

 

Den lave førskolelærerandelen er et problem for regjeringens målsetting om hvilken kvalitet barnehagene skal holde, mener statssekretær Lisbet Rugtvedt i Kunnskapsdepartementet.

 

Regjeringen er i ferd med å legge fram en tiltaksplan, og på sikt er Rugtvedt forholdsvis optimistisk med tanke på at barnehagene skal få nok førskolelærere på plass.

– Men vi er inne i en veldig krevende fase nå, fordi barnehagesektoren har vokst raskt og mye de senere årene.

Hun anser dette som en overgangsfase, men hvor lang den blir, vil hun ikke spekulere i. Høyere lønn kan hjelpe på rekrutteringen, mener hun.

Norske barnehager trenger 3.000 nye førskolelærere de neste årene, ifølge regjeringen.

 

Fagforbundet Oslo ser høyere lønn som et viktig virkemiddel for å rekruttere nok ansatte til barnehagene, men ser også andre tiltak som er viktige. Det viktigste er at kommunen og bydelene faktisk begynner å tilrettelegge for dette. Det går på etter- og videreutdanning med permisjon med lønn, bedre vikarbudsjetter, bruk av lærlinger m.m

 

-Vi skal ikke se oss blinde på antall førskolelærere sier leder i Fagforbundet, Mari Sanden. - Andre pedagoger som f.eks musikkpedagoger og ansatte med lang og god realkompetanse er også i dag avdelingssledere på disp, og disse gjør en like god jobb. Men selvfølgelig må også disse få anledning til å ta spesialpedagogikk for barn.

 

Enighet for tannhelsesekretærene

Tariffoppgjøret for tannhelsesekretærene er nå i mål, melder Fagforbundets informasjonsavdeling. Etter forhandlinger mellom HSH/NTF og Fagforbundet, kom man fram til at det skal gis et generelt tillegg på 11.000 kroner.

 

Det er også enighet om nye minstelønnssatser som skal gjelde fra 1. mai i år.

Les mer på http://forrige.fagforbundet.no/tariff/