-Det er flaut å være medlem i LO! - Fagforbundet

-Det er flaut å være medlem i LO!

Det mener Claus Engen, lokal plasstillitsvalgt i Fagforbundet avd.707 - Barne og familieetaten etter LO sin håndtering av Valla-saken.

Jeg viser til oppslag i media og på LO's egne internettsider, hvor det framkommer at LO's tidligere leder ikke innvilges fullt innsyn og tilgang i dokumenter som ligger til grunn for utvalgets vurderinger. Jeg har forstått det slik at hun og advokaten får lese alle dokumentene, men er underlagt taushetsplikt om hennes egen sak, samt at hun ikke får adgang til å kopiere dokumentene.

 

Hvordan tenker LO at medlemmer skal opprettholde tillit til egen organisasjon når den tidligere lederen behandles på en slik elendig måte? Tillit er ikke noe som vedtas, men skapes blandt annet gjennom gjensidig respektfull oppførsel. Hvorvidt Gerd Liv Valla selv har behandlet andre elendig, er ikke jeg i stand til å dømme, men LO som organisasjon taper på denne framferden.

  

Med vennlig hilsen fra et medlem som er flau over medlemskap i LO, men ikke i Fagforbundet!

 

Claus Engen, lokal plasstillitsvalgt i Fagforbundet avd.707 - Barne og

familieetaten