Tariffoppgjøret Oslo kommune - Fagforbundet

Tariffoppgjøret Oslo kommune

Oslo kommune har levert sitt første/krav/tilbud.

Vedlagt følger første krav/tilbud fra Oslo kommune, som inneholder et ønske om å følge privat sektor i lønnsdannelsen, et rent økonomisk oppgjør, fortrinnsvis kun gjennom lokale forhandlinger. Skal noe av oppgjøret gis sentralt, krever Oslo kommune at dette skal gis som prosentvis tillegg. De lrever også at oppgjøret skal gjelde fra 01.05.07

KAH (Kommuneansattes Hovedorganisasjon)som Fagforbundet Oslo er en del av, krever:

- et lønnsoppgjør som følger lønnsutviklingen i resten av offentlig sektor

- vi vil ikke ha lokale forhandlinger

- og vi krever en sosial og rettferdig profil på oppgjøret.

Partene ha avtalt neste møte fredag 27. april kl. 10.00, hvor KAH leverer sitt neste krav.