Godt oppgjør og gode lavlønnstillegg i Oslo Sporveier - Fagforbundet

Godt oppgjør og gode lavlønnstillegg i Oslo Sporveier

Forhandlingene mellom Sporveien (ktpas) og Fagforbundet om årets mellomoppgjør er ferdig. Alle opp til og MED LØNNSTRINN 19 får kr 15.000.

Rune Aasen  i avd 029 Oslo Sporveierts arbeiderforening er veldig godt fornøyd med oppgjøret. - Vi har fått til en god innretning på oppgjøret, det er en godt oppgjør for alle og vi løfter de lavest lønte. Oslo sporveier går bra for tiden, og vårt utgangspunkt er at da skal også de ansatte få et godt lønnsoppgjør, sier Rune Aasen.

Oppgjøret innebærer følgende:

 

  • Et generelt tillegg til alle på 9.000 kroner. (Medregnet de 4.778 som er fremforhandlet sentralt.) 
  • Et B-delstillegg på 6.000 på nettolønnstabellen som gis til alle opp til og med lønnstrinn 19. (Medregnet 1.911 som er gitt sentralt.)
  • Ingen etterbetaling til uorganiserte.