Nettnytt fra Seksjon helse og sosial - Fagforbundet

Nettnytt fra Seksjon helse og sosial

I Nettnytt fra seksjon helse og sosial mer kan du lese mer om farene med aluminium, kols og trening, krav om politiattest, meningokokk, MS, selvmord og en hostemikstur som stanses

KOLS OG TRENING

Personer som lider av KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) blir friskere både mentalt og fysisk av trening. For å ha ønsket effekt må treningen være regelmessig. Dette kommer frem i en avhandling av Ragnheiður Harpa Arnardóttir ved Uppsala universitet. Hun har også undersøkt hvilke former for trening som gir best resultat. Avhandlingen kan leses via universitetets nettsider.

 

ALUMINIUM

Verdens helseorganisasjon (WHO) har gjennom sin ekspertkomité JECFA gjort en samlet vurdering av kjente aluminiumsstudier. Med bakgrunn i dette er nå den anbefalte grensa for inntak sterkt redusert. Les mer hos Matportalen.

 

POLITIATTEST

Fra 1. april i år skal helse- og sosialpersonell som skal yte tenester til barn eller personer med utviklingshemming legge frem politiattest. Politiattesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt, pålagt forelegg eller er dømt for seksualforbrytelser eller barnepornografi etter straffeloven. Les mer hos Helsedepartementet.

 

MENINGOKOKKSYKDOM
Folkehelseinstituttet har utarbeidet en ny brosjyre om meningokokksykdom. Brosjyren gir enkle og praktiske råd om hva foreldre og andre skal gjøre når barn eller unge er syke med feber. Brosjyren kan lastes ned i pdf.format.

 

MS OG MILJØ

En studie av utbredelsen av Multippel sklerose (MS) på Sardinia viser mange likheter med funn fra forskning på sykdommen i Norge. Studien forsterker antagelsene om at MS oppstår først og fremst grunnet miljøfaktorer. Studien er omtalt hos Forskning.no.

 

SELVMORD

Forskere ved Harvard School of Public Health har i en ny undersøkelse sammenlignet hyppigheten av privat eierskap av våpen og selvmord. Undersøkelsen viser høyere selvmordstall både for menn, kvinner og barn i amerikanske stater der mange husholdninger har skytevåpen.

 

HOSTEMIKSTUR STANSES

Ny forskning tyder på at folkodin, som er virkestoffet i det hostedempende legemiddelet Tuxi, kan gi økt nivå av antistoffet IgE, som kan forsterke allergireaksjoner. Produsenten har selv trukket produktet. Les mer hos Weifa.

 

 

MSIS

Økning i HIV, kikhoste og ikke minst clamydia, er hva man kan finne ved å granske Folkehelseinstituttets meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) årsmelding for 2006. (pdf-fil.)

 

NETT-TIPS

Mattilsynet har lagt hele matvaretabellen ut på internett. Tjenesten gir deg også mulighet for å opprette din egen matvareliste, og sammenligne næringsinnhold. Besøk http://www.matportalen.no/matvaretabellen.