Profitt skal ikke styre eldreomsorgen - Fagforbundet

Profitt skal ikke styre eldreomsorgen

I Aften 21. mars forsvarer Nina Torp Høiseter fra Nordlandia Omsorg AS private omsorgstjenester. Hun hevder blant annet at såkalt "fritt brukervalg" fremmer kvalitet. Vår erfaring er dessverre at det heller er stoppeklokka, enn de eldres behov, som kommer i fokus. Les Mari sandens svar her

I Aften 21. mars forsvarer Nina Torp Høiseter fra Nordlandia Omsorg AS private omsorgstjenester. Hun hevder blant annet at såkalt "fritt brukervalg" fremmer kvalitet. Vår erfaring er dessverre at det heller er stoppeklokka, enn de eldres behov, som kommer i fokus.

Det er ingen hemmelighet at fritt leverandørvalg er et av høyresidas hjertebarn. Høyresida snakker imidlertid lite om hva det "frie brukervalget" innebærer. Sannheten er at det bare er leverandøren av omsorgstjenester brukerne får velge. Brukerne får derimot ikke velge hva og hvor mye som skal gjøres. De får heller ikke bestemme hvilken pleier eller hjemmehjelp som skal komme og når de skal komme. I realiteten får brukerne bare bestemme hvilken logo som står på uniformen.

Fagforbundet Oslo har hele tiden påpekt at brukervalgsordningen gjør omsorg til en vare som styres av stoppeklokka, og medfører byråkratisering av kommunen. Den innebærer at faglig kvalifisert arbeidskraft bruker kompetansen sin i byråkratiet framfor i direkte samarbeid med de eldre.

Med "fritt brukervalg" blir omsorg et spørsmål om kontrakt. All "ekstraservice" er goder den enkelte må betale ekstra for. Det medfører en nedbygging av hjemmehjelpstjenesten i Oslo og dermed en undergraving av offentlig omsorg. Alt egner seg ikke til å settes ut på anbud. Omsorgstjenester er blant de oppgavene som er særdeles dårlig egnet til å styres av markedet.

 

Mari Sanden

Leder Fagforbundet Oslo