Støtter Aksjon Forsvar Afp økonomisk - Fagforbundet

Støtter Aksjon Forsvar Afp økonomisk

Fylkesmøtet i Fagforbundet Oslo vedtok å bevilge 10.000 kroner til Aksjon forsvar AFP som jobber for å opprettholde AFP-ordningen (avtalefestet pensjon). -Dette er en av våre viktigste kamper framover, sier leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden. Hun understreker at bevilgningen ikke betyr at vi offisielt har tilsluttet oss aksjonen.

-Fagforbundet Oslo krever at AFP blir videreført i Oslo kommune og i andre tariffområder. Folketrygden skal utjevne forskjeller og ta vare på utsatte grupper. AFP-ordningen må opprettholdes slik at arbeidstagere som må gå ut av arbeidslivet tidligere kan gjøre dette med en økonomisk trygghet i ryggen, sier leder i Fagforbundet Oslo Mari Sanden

AFP er en del av tariffavtalene som det enkelte forbund har. Detaljene i avtalen vil variere litt fra tariffområde til tariffområde, men hovedtrekkene er de samme. Det vil si at man har rett til å gå av med pensjon ved fylte 62 år, så framt man oppfyller visse vilkår. Pensjonen dekkes dels av staten og dels av arbeidsgiver. Samtidig sørger avtalen for at man tjener opp pensjonspoeng fram til man er 67 som om man skulle stått i full jobb.