Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 3 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 3

Les mer om motstanden mot sammenslåing av Helse Øst og Helse Sør, storsatsing på Groruddalen, privatisering og mye mer i Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 3

Helse Øst og Helse Sør

Senterpartiets helsepolitiske talsmann, Rune Skjælaaen støtter Fagforbundets syn, og sier klart nei til å slå sammen Helse Øst og Helse Sør til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

 

Skjælaaen mener altenativene som bør vurderes er å slå sammen Rikshospitalet/

Radiumhospitalet og Ullevål sykehus i ett felles helseforetak som igjen eies av Helse Sør og Helse Øst i fellesskap eller flytte grensene i Oslo slik at flere Helse Sør får flere av pasientene i Oslo, sier Skjælaaen.

 

Fagforbundet Oslos leder Mari Sanden er klar på at dette er en dårlig ide. -En sammenslåing av Helse Sør og Helse Øst er en altfor stor og dramatisk løsning på noe som er et hoved-stadsproblem. Det vil være merkelig om en så stor reform gjennomføres før evalueringen av helseforetakene foreligger. Fagforbundet Oslo forventer at regjeringen lytter til fagbevegelsen og innser at dette er en dårlig idè.

 

- LO skal være et forbilde som arbeidsgiver, sier Valla

- Ja, vi må leve som vi lærer, svarer LO-leder Gerd-Liv Valla på spørsmål fra LO-Aktuelt, om det er rimelig å forvente at fagbevegelsen som arbeidsgiver skal være et forbilde for andre. Valla beklager også hvis tidligere internasjonal sekretær i LO, Ingunn Yssen, har oppfattet noe hun har sagt som sårende. Les intervjuet med Gerd-Liv Valla på www.frifagbevegelse.no

 

LOs redegjørelse er lagt ut i sin helhet på http://www.dagsavisen.no/innenriks/article2515950.ece

 

Flere innbyggere med innvandrerbakgrunn i Oslo

Antall innvandrere i Oslo har de siste fem årene økt med 40 prosent, og stadig flere av dem velger å bo i drabantbyene.

 

I sju bydeler har over 20 prosent av befolkningen ikke-vestlig bakgrunn. Det er denne befolkningsgruppen som vokser raskest i hovedstaden.

 

101.649 ikke-vestlige innvandrere bor nå i Oslo, og utgjør 18,9 prosent av alle innbyggerne i hovedstaden, ifølge tall som er presentert i siste nummer av Oslo-Speilet.

 

AP og SV går i mot flere private sykehjem

Eldrebyråd Sylvi Listhaug FrP vil ha flere private sykehjem for å bedre kvaliteten. Mer konkurranse skal gi bedre sykehjem. Trond Jensrud Ap og Knut Even Lindsjørn SV går i mot forslaget. -Det blir hverken flere sykehjemsplasser eller bedre kvalitet av å konkurranseutsette sykehjemmene.Det avgjørende for sykehjemmene er hvor mye penger de får og hvilke ressurser de har. Da må du tilføre mer ressurser, sier de i sine uttalelser til Aftenposten

 

Storsatsing på Groruddalen

Staten og Oslo kommune har inngått en tiårig avtale om utvikling og fornyelse av Groruddalen. En rekke prosjekter skal settes i gang alt i år for å bedre leveforholdene i det sterkt trafikkerte dalføret nord for Oslo sentrum.

 

I 2007 skal det satses 446 millioner kroner i Groruddalen. Les mer i Akers Avis

 

Grøntområder sikres

Oslo kommune er i ferd med å inngå avtaler om å kjøpe 35 grøntområder. Oppkjøpene som er i tråd med regjeringens Soria Moria erklæring,er et samarbeid mellom kommunen og Direktoratet for naturforvaltning skriver Dagsavisen. De oppkjøpte områdene er i hovedsak turstier, parker og markaområder..

 

Samtidig vil miljøvernminister Helen Bjørnøy innføre midlertidig vern av Oslomarka i forbindelse med arbeidet med å lage en egen lov for vern av marka. - Det er nødvendig for å hindre ytterligere press på markagrensa mens lovarbeidet pågår. Et slikt vern vil sikre Oslomarka mot utbygging, sier Bjørnøy til NRK Østlandssendingen Ifølge Turistforeningen bor nesten en million mennesker ved Oslomarka.

 

Flerkulturell møteplass for

kvinner.

LOs familie- og likestillingsutvalg arrangerer en gang i måneden "Flerkulturell møteplass for

Kvinner"

Sted: Kontorene til Los distriktskontor for

Oslo og Akershus, Hammerborggate 9,

 

Møtene er fra kl 17.00 til 19.00. Møtedatoen i vår er: 13. februar, 13. mars, 10. april, 8. mai og 12. juni er det sommeravslutning.

 

Tema 13. februar er: Om LO i dag og historien om LO. Hvem er fagbevegelsen!

 

KURS

Vi minner om:

Angst og selvhjelp en læringsarena

Målgruppe: Helse og sosialpersonell

Dato: Onsdag 28. februar 2007

Tid: 09.00 - 15.30

Sted: Fagforbundet Oslo, Haakon VIIs gt. 5

Påmelding: 9. februar.

 

Forelesere:

Ellen Steen-Hansen & Hege Hunding,

begge fra  Angstringen Oslo

 

Innhold:

Hvordan kan erfaring opplevd i Angstringen styrke helsepersonell i møtet med pasienten?

Hva er angst - slik vi ser det

Angst som livssmerte - vår holdning til angst

Selvhjelp - noe mer enn å hjelpe seg selv

Kunnskap om angst og selvhjelp - hvordan kan denne kunnskapen bidra i møtet mellom mennesker?

 

Kurs for sekretærer - NB!Ny dato

Kurset tar for seg arbeidsoppgaver i vervet som sekretær i fagforeningen.

Kursinnhold: Postjournal, innkalling, saksliste, saksbehandling, brevskriving, protokoll, referat, årsberetning, arkivering.

 

Målgruppe er nyvalgte sekretærer i fagforeningen

 

Tid:       2. mars

Sted:            Fagforbundet Oslos kurslokaler

Søknadsfrist:            15. februar

 

Ungdomskonferansen 2007

Målgruppe er representanter (ungdomstillits-valgte) fra lokal fagforening. Konferansen skal velge ungdomsutvalg i fylket og delegater til den sentrale ungdomskonferansen. Andre aktuelle saker blir satt på dagsorden.

 

Tid:       15. - 16. februar

Sted:    Quality Ringerike Hotell, Hønefoss

Påmeldingsfrist:            30. januar

 

Kurs for fagforeningenes opplæringsansvarlige og opplæringsutvalg

Kursinnhold: Oppgaver for opplærings-ansvarlige, planlegging og gjennomføring av kurs, opplæringsplaner/økonomi, informasjon til medlemmene, oppbygging, innhold og ansvar i Fagforbundets skoleringsprogram, registrering av kurs i AOF m.m.

Målgruppe: Fagforeningens opplæringsansvarlige

 

Tid:       6. mars

Sted:            Fagforbundet Oslos kurslokaler       

Søknadsfrist:            19. februar

 

Kurs i turnusplanlegging

Kursinnhold: Gjennomgang av arbeids-miljølovens  bestemmelser og tillitsvalgtes rolle og medbestemmelse i godkjenning av turnusplaner, helge- og høytidsturnus.

 

Målgruppe: Tillitsvalgte i fagforeningen med ansvar for godkjenning av turnuser

 

Tid:       21. - 23. februar

Sted:            Fagforbundet Oslos kurslokaler

Søknadsfrist:            5. februar

 

Kassererkurs med Fane 2

Kurset omhandler kasserers oppgave i henhold til Fagforbundets vedtekter, regnskapsrutiner og Rubicon, rutinehåndboka samt bruk av Fane 2 (brukerveiledning).

Kurset er obligatorisk for nyvalgte kasserere i fagforeningen. Dersom alle søkere ikke har behov for hele kassererskoleringen, kan kurset deles i bolker med temaer som eksempelvis kun regnskap, Fane 2 etc.

 

Tid:                   5. - 9. mars

Søknadsfrist:            15. februar