Fagkurs: Angst og selvhjelp - en læringsarena - Fagforbundet

Fagkurs: Angst og selvhjelp - en læringsarena

Seksjon helse og sosial arrangerer fagkurs om angst 28. februar.

Målgruppe: Helse og sosialpersonell

Dato: Onsdag 28.Februar 2007

Tid: 09.00 - 15.30

Sted: Fagforbundet Oslo sine lokaler Haakon VIIs gt. 5, 9. etg.

 

Påmelding: 9. februar via egen fagforening

 

Foreleser: Ellen Steen-Hansen, styreleder Angstringen Oslo

Hege Hunding, Orgsnisasjonskonsulent Angstringen Oslo

 

Innhold:

Hvordan kan erfaringer opplevd i Angstringen styrke helsepersonell i møte med pasienten?

·        Hva er angst – slik vi ser det

·        Angst som livssmerte – vår holdning til angst

·        Selvhjelp – noe mer enn å hjelpe seg selv

·        Kunnskap om angst og selvhjelp

– hvordan kan denne kunnskapen bidra i møtet mellom mennesker?