Nytt nr. 1 - 2007: Kjernetid og klimakvoter - Fagforbundet

Nytt nr. 1 - 2007: Kjernetid og klimakvoter

Det blir gratis kjernetid i barnehagene for alle 4- og 5-åringer i Groruddalen og Søndre Nordstrand. LO følger opp regjeringen og kjøper klimakvoter til alle ansattes flyreiser.

FLYTTER VANSKELIGSTILTE BARN TIL SENTRUM

 

Akuttinstitusjonen på Røa flyttes til Heimdalsgata på Grønland. Det vedtok Barne- og familieetaten onsdag, skriver Dagsavisen.

 

Akuttinstitusjonen hjelper barn mellom 10 og 18 år med psykiatri- og rusproblemer. De hjelper også barn som lever med skjult adresse i flukt fra tvangsekteskap.

 

De ansatte på institusjonen står samlet i kritikken av vedtaket, skriver avisa. - Barna trenger trygge omgivelser. I sentrum er de midt i smørøyet for rus og prostitusjon, sier de. Politiet er enige i de ansattes vurdering. Til Dagsavisen sier Geir Tveit ved Grønland Politistasjon at kommunens vedtak vil gjøre jobben tøffere for alle som jobber med vanskeligstilt ungdom.

 

GRATIS KJERNETID I BARNEHAGEN

 

Fire- og femåringer i Groruddalen og Søndre Nordstrand får nå gå gratis i barnehagen et par timer om dagen. Målet er å sørge for at alle kan norsk før de begynner på skolen, skriver Dagsavisen.

 

Tiltaket ble presentert av inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen onsdag kveld. På  rundtur på Holmlia snakket han om det nye tilbudet som staten og Oslo kommune betaler i fellesskap.

 

SYKEHJEMSETATEN

 

Interimsstyret i fagforeningen er etablert og i arbeid. De kan foreløpig nås her:

 

Fagforbundet Sykehjemsetatens Fagforening

c/o Fagforbundet Oslo

Postboks 1864 Vika

0124 OSLO.                 

Tlf. 23 06 18 21.

 

Besøksadresse: Haakon VII's gt.5,  9.etg.

E-post: janka.damslora@fagforbundet.no

 

INTERNASJONALT GIGANTFORBUND

 

Et britisk, to amerikanske og et tysk fagforbund, har besluttet å etablere en samorganisasjon over landegrensene. Denne faglige giganten vil forsøke å stanse den utbyttingen av arbeidsfolk som de multi-nasjonale selskapene driver i fattige land.

 

Det er først og fremst stålarbeidere, maskinister og transportarbeidere som vil være en del av det nye internasjonale samarbeidet. - Målet er å utfordre de internasjonale kapitalkreftene, sier generalsekretæren i britiske Amicus. - Ved hjelp av en slik samorganisasjon, kan vi hindre at arbeidsbetingelsene undergraves av de globale selskapene.

 

LO KJØPER KLIMAKVOTER

 

I nyttårstalen varslet statsminister Jens Stoltenberg at staten fra nå av vil kjøpe klimakvoter til alle sine ansatte ved flyreiser. LO fulgte raskt opp og slo fast at de vil gjøre det samme.

 

En klimakvote er en frivillig ordning hvor man betaler en avgift for de utslippene man skaper på en flyreise. Pengene som kommer inn brukes til forskjellige typer klimatiltak.

 

Privatpersoner kan også kjøpe klimakvoter. På nettsidene www.klimakutt.no og www.mittklima.no er det mulig å kjøpe klimakvoter og lese mer om hvordan det hele organiseres.

 

KURS

 

Angst og selvhjelp en læringsarena

 

Målgruppe: Helse og sosialpersonell

Dato: Onsdag 28. februar 2007

Tid: 09.00 - 15.30

Sted: Fagforbundet Oslo sine lokaler Haakon VIIs gt. 5, 9. etg.

 

Påmelding: 16. februar.

 

Forelesere:

Ellen Steen-Hansen & Hege Hunding,

begge fra  Angstringen Oslo

 

Innhold:

Hvordan kan erfaringer opplevd i Angstringen styrke helsepersonell i møte med pasienten?

  • Hva er angst – slik vi ser det
  • Angst som livssmerte – vår holdning til angst
  • Selvhjelp – noe mer enn å hjelpe seg selv
  • Kunnskap om angst og selvhjelp

– hvordan kan denne kunnskapen bidra i møtet mellom mennesker?

 

Fase 2 (grunnopplæring for tillitsvalgte)

 

Kursinnhold: Kommunikasjon, vedtekter, handlingsprogram, ideologi, historie, fagforeningsdrift/fullmaktsstruktur, tillitsvalgtes rolle og funksjoner, verving, møter, saksbehandling, lov- og avtaleverk.

Varighet 9 dager.

 

Målgruppe: Tillitsvalgte. Det er en fordel å ha gjennomgått Fase 1 eller tilsvarende i lokal fagforening

 

Tid:                   1. del            7. - 9. februar

                        2. del             28. februar - 2. mars

                        3. del             28. - 30. mars

Sted:

1. del             Fagforbundet Oslos kurslokaler

2. del             Hotell

3. del             Fagforbundet Oslos kurslokaler

 

Søknadsfrist:            19. januar

 

Ungdomskonferansen 2007

 

Målgruppe er representanter (ungdomstillits-valgte) fra lokal fagforening. Konferansen skal velge ungdomsutvalg i fylket og delegater til den sentrale ungdomskonferansen. Andre aktuelle saker blir satt på dagsorden.

 

Tid:       15. - 16. februar

Sted:    Quality Ringerike Hotell, Hønefoss

Påmeldingsfrist:            30. januar

 

Kurs for sekretærer

 

Kurset tar for seg arbeidsoppgaver i vervet som sekretær i fagforeningen.

Kursinnhold: Postjournal, innkalling, saksliste, saksbehandling, brevskriving, protokoll, referat, årsberetning, arkivering.

 

Målgruppe er nyvalgte sekretærer i fagforeningen

 

Tid:       23. februar 2006

Sted:            Fagforbundet Oslos kurslokaler

Søknadsfrist:            8. februar

 

Kurs i turnusplanlegging

 

Kursinnhold: Gjennomgang av arbeidsmiljølovens  bestemmelser og tillitsvalgtes rolle og medbestemmelse i godkjenning av turnusplaner, helge- og høytidsturnus.

 

Målgruppe: Tillitsvalgte i fagforeningen med ansvar for godkjenning av turnuser

 

Tid:       21. - 23. februar

Sted:            Fagforbundet Oslos kurslokaler

Søknadsfrist:            5. februar

 

Kassererkurs med Fane 2

 

Kurset omhandler kasserers oppgave i henhold til Fagforbundets vedtekter, regnskapsrutiner og Rubicon, rutinehåndboka samt bruk av Fane 2 (brukerveiledning).

Kurset er obligatorisk for nyvalgte kasserere i fagforeningen. Dersom alle søkere ikke har behov for hele kassererskoleringen, kan kurset deles i bolker med temaer som eksempelvis kun regnskap, Fane 2 etc.

 

Tid:                   5. - 9. mars

Søknadsfrist:            15. februar