Nytt nr. 40 - 2006: Sykehjemsetaten i fokus - Fagforbundet

Nytt nr. 40 - 2006: Sykehjemsetaten i fokus

Den siste innspurten i 2006 har vært preget av mye arbeid med sykehjemsetaten. Det sentrale arbeidsmiljøutvalget har bedt kommunen utsette oppstarten av etaten. Samtidig har Fagforbundet Oslo opprettet Fagforbundet Sykehjemsetatens Fagforening.

GOD JUL

 

Fagforbundet Oslo ønsker alle medlemmer en god jul og et riktig godt nyttår.

 

Vi takker for et innholdsrikt år med viktige hendelser som tariffoppgjør, sporveis-forsinkelsene, den nye sykehjemsetaten og ikke minst en vellykket vervekampanje på slutten av året. Alt i alt kan Helge Sporsheim og de andre i Seksjon helse og sosial glede seg over 135 nye medlemmer i løpet av høstens verveaksjon.

 

Året som kommer blir også et begivenhetsrikt år. Organisasjons- og evalueringsprosjektet har såvidt begynt, og kommer til å fortsette inn i det nye året. Fagforbundet Oslo skal avholde fylkesmøte, og det ligger an til et spennende kommunevalg til høsten. Med andre ord, det blir et år som kommer til å ha stor betydning for hvordan det blir å jobbe i Oslo kommune og være organisert i Fagforbundet. Velkommen tilbake til et interessant nytt år.

 

ØNSKER Å UTSETTE SYKEHJEMSETATEN

 

Sentralt Arbeidsmiljøutvalg (S-AMU) ba denne uka Oslo kommune om å utsette iverksettelsen av den nye sykehjemsetaten. Utvalget konkluderte med at arbeidet med å etablere den nye etaten ikke har kommet langt nok til at det er forsvarlig å starte opp fra 1. januar.

 

Det var en totalvurdering av risikoen ved prosjektet som gjorde at S-AMU kom til denne konklusjonen. Fagforbundet, Sykepleier-forbundet og Utdanningsforbundet sto sammen om forslaget, som ble vedtatt mot stemmene til Oslo kommunes representanter.

 

Ledelsen i Oslo kommune har gjort det klart at de mener etableringen av sykehjemsetaten går som den skal, og alt er i rute til nyåret. De går derfor ikke inn for å utsette oppstarten.

 

Arbeidstakerrepresentantene i S-AMU sender i dag et brev til Arbeidstilsynet. I brevet ber de om at tilsynet vurderer å se på etableringen av sykehjemsetaten og prosessen rundt denne.

 

SYKEHJEMSETATENS FAGFORENING

 

Uavhengig av når sykehjemsetaten starter opp, så er Fagforbundet Oslo klare til å ta vare på medlemmenes interesser, sier Arne Halaas. Fylkestyret til Fagforbundet Oslo har derfor besluttet å nedsette et interimsstyre for våre medlemmer som fra 01.01.2007 er overført til Oslo kommunes nye Sykehjemsetat.

 

Den nye fagforeningen får navnet Fagforbundet Sykehjemsetatens Fagforening, og ledelsen i fagforeningen er:

 

·  Leder / hovedtillitsvalgt:           

Janka Damslora       Tlf: 959 04 985

·  Nestleder / hovedtillitsvalgt:           

Trine Børresen           Tlf:  994 92 178

·  Styremedlem / hovedtillitsvalgt:

Ola Harald Svenning         Tlf. 477 55 079

 

De av våre medlemmer som fra 01.01.2007 får sitt ansettelsesforhold flyttet fra bydel til den nye sykehjemsetaten, og som vil kontakte sin fagforening, skal kontakte et av de tre ovennevnte navn.

 

NYTT PÅ NETT

 

Kanskje ikke like morsomt som Nytt på Nytt, men Nytt fra Fagforbundet Oslo finnes også på nettet. Adressen er www.fagforbundet.no/oslo, til venstre på sida finner du en lenke til nyhetsbrev.