Nytt nr. 39 - 2006: Oslo-budsjettet vedtatt - Fagforbundet

Nytt nr. 39 - 2006: Oslo-budsjettet vedtatt

Bystyret vedtok budsjettet for 2007 denne uka. Samtidig sa de nei til mistillitsforslaget mot Peter N. Myhre (Frp)

OSLO-BUDSJETTET VEDTATT

 

Bystyret behandlet onsdag budsjettet for 2007. De fire borgerlige partiene hadde på forhånd forhandlet seg fram til et felles forslag, så spenningen lå ikke i hva som kom til å skje i selve voteringen. Debatten gikk langs de vanlige skillelinjene mellom høyre- og venstresiden, hvor de borgerlige prioriterte lave skatter mens venstresiden ville bruke mer penger på å bygge ut velferden i Oslo kommune.

 

Møtet startet med behandlingen av mistillits-forslaget mot byråd Peter N. Myhre (Frp). Venstre og Krf hadde lenge før møtet gjort det klart at det viktigste for dem var å redde det borgerlige byrådet, så det var aldri tvil om hvordan det ville gå. AP, SV og RV erklærte at de ikke kunne ha tillit til en byråd som holdt informasjon tilbake fra bystyret. De borgerlige prøvde i liten grad å forsvare byråd Myhre, men anklagde venstresiden for å komme med utidige mistillitsforslag som undergraver de demokratiske prosessene i kommunen.

 

VENSTRESIDENS KANDIDATER KLARE

 

SV valgte sine kandidater til Oslo bystyre denne uka. Toppkandidatene som skal kjempe for å vinne makta ved kommunevalget neste høst er Knut Even Lindsjørn og Marianne Borgen. Lindsjørn er i dag nestleder av Helse- og Sosialkomiteen i Oslo bystyre, Borgen jobber i Redd Barna. Lindsjørn  har tidligere vært tillitsvalgt i Norsk Kommuneforbund.

 

Arbeiderparti har allerede valgt sine kandidater. Rune Gerhardsen er byrådslederkandidat, mens Nina Bachke er ordførerkandidat. Høyre har ennå ikke nominert sin liste, mens Frp stiller med Peter N. Myhre og Svenn Kristiansen på topp.

OVERTID PÅ VEI OPP

 

Statistikken viser at overtidsbruken er på vei oppover, skriver LO-Aktuelt. I fjor tilsvarte den 68 000 heltidsjobber. Menn jobber mer overtid enn kvinner. Antallet midlertidige ansettelser er som før. LO liker ikke utviklingen og vil sette nytt fokus på den økende trenden av overtids-bruk.

 

– Vilkårene for overtid er at det skal være uforutsett. Mange ser ut til å basere driften på overtid, og det er ikke meningen. Helsa skal vare lenger enn i 20 år, sier LO-sekretær Trine Lise Sundnes.

 

GÅR TIL ANGREP MOT SKATTEPARADISENE

 

Kristin Halvorsen og resten av den rødgrønne regjeringen går til krig mot skatteparadisene. Som den første vestlige regjeringen legger de bredsiden til i kampen mot unnasluntrerne.

 

Skatteparadiser er land hvor kapitalister kan plassere pengene sine for å slippe å betale skatt. Skatteparadiser brukes ofte som en mellomstasjon for store internasjonale selskaper for å redusere skatten de betaler hjemlandet. Samtidig er skatteparadiser nært forbundet med korrupsjon, narkotikahandel og illegal våpensmugling. Det er også kjent at Al-Qaida bruker skatteparadiser for å gjemme unna pengene som finansierer terror-aksjoner.

 

Det finnes i dag mellom 40-70 skatteparadis i verden, mange av dem er små øystater hvor selskapene har lite annet enn en postboks-adresse og en bankkonto. Regjeringen setter nå ned en gruppe bestående av Kristin Halvorsen, utviklingsminister Erik Solheim og korrupsjonsjeger Eva Joly. Hovedmålet er å endre de internasjonale reglene som gjør det mulig å plassere penger i slike land.

 

VIL KONTROLLERE KOMMUNAL INFO

 

Bibliotekene, muséene og kulturinstitusjonene i Oslo kommune får ikke lenger sende ut sine egne pressemeldinger. Nå skal alt innom kultur-byråd Anette Wiig Bryn (Frp) innen det kan sendes ut, skriver Klassekampen. Byrådsavdelingen har 24 timer på å komme med tilbakemelding, før pressemeldingen kan sendes ut. Begrunnelsen er at byråden vil vite hva som skjer.

 

Trine Kruse, leder i Kultur- og Idrettsetatens fagforening, er blant de som har reagert på den nye ordren fra byrådsavdelingen. Til Klassekampen sier hun at hun synes det er skummelt at Frp-byråden ikke har tillit til den fagkompetansen som sender ut presse-meldinger på egen hånd. Det er umyndig-gjøring av avdelinger, og det synes jeg er uhørt.

 

Hun får støtte fra direktøren i Kultur- og Idrettsetaten (KIE). Gro Balas påpeker at det vil ta lenger tid og bli mer byråkratisk å få ut informasjon. I tillegg påpeker hun at dersom byråden begynner å gripe inn i det KIE sier og skriver vil det gå ut over deres faglige integritet.

 

KJØP MAJORSTUA STASJON

 

Det er forslaget fra Arbeiderpartiet og SV. I sitt budsjettforslag foreslår de at kommunen kjøper stasjonsområdet fra Oslo Sporveier for 500 millioner kroner. Inntektene kan Sporveien bruke til å å ta igjen vedlikeholdsetterslepet.

 

- Majorstua stasjon er et område med stort potensiale for utvikling, sier Rune Gerhardsen (AP) til Lokalavisen St. Hanshaugen. Han mener det er unaturlig og unødvendig at Oslo Sporveier skal eie et så sentralt byutviklings-område som Majorstua stasjon. Det er få store og sentrale områder som kan utvikles i Oslo i dag, og Gerhardsen mener det er positivt om kommunen får kontroll over de områdene som finnes.

 

I Oslo Sporveier er de positive til tanken. Ifølge informasjonssjef Fristad har de i årevis jobbet for å selge området for å bruke pengene på infrastrukturen. Sporveien skal ikke drive med byutvikling, og salget av området vil gi et kjærkomment tilskudd til Sporveiskassa.

 

POPULÆRE ELDRESENTRE

 

Eldresentrene er godt likt av brukerne. Det viser en undersøkelse Helse- og Velferdsetaten har fått gjort. Over 90% av brukerne går dit en gang i uka, mange besøker sentrene flere ganger i uka.