Nytt nr. 37 - 2006: Færre sykehjemsplasser? - Fagforbundet

Nytt nr. 37 - 2006: Færre sykehjemsplasser?

Sykehjemsplassene blir dyrere. Det er den nye sykehjemsetaten som sørger for det. Konsekvensen kan bli at færre får sykehjemsplass. Samtidig er det klart at byrådet kunne unngått t-banekaoset hvis de hadde hørt på de faglige rådene.

SYKEHJEMMENE BLIR DYRERE

 

I tråd med advarslene fra Fagforbundet Oslo viser det seg nå at sykehjemsplassene blir dyrere neste år. Det er den nye sentraliserte sykehjemsetaten som fører til det. For noen bydeler kan regningen bli opptil 20 millioner høyere enn den er i dag.

 

Bydel Alna er en av bydelene som må ut med mer penger, skriver Aften. 14 millioner ekstra skal de betale, uten at de pengene blir brukt til å øke kvaliteten på sykehjemmene i bydelen. Konsekvensen av ekstraregningen kan bli at bydelene får råd til å kjøpe inn færre sykehjemsplasser.

 

Den økte regningen er ikke noen tilfeldighet. Sykehjemsetaten kommer til å ha 42 ansatte, som skal stå for driften av etaten. I tillegg skal etaten kjøpe lønningstjenester fra UKE tilsvarende 19 årsverk.

 

Alt dette er det noen som må betale for, nemlig bydelene. I tillegg til å betale for selve syke-hjemsplassene er det bydelene som må finansiere driften av den sentraliserte etaten. Konsekvensen er at penger overføres fra omsorg til kommunal administrasjon.

 

OSLOBUDSJETTET KLART

 

Som vanlig ble de fire høyrepartiene enige om Oslo-budsjettet. Det har blitt noen endringer siden Høyre- og Frp-byrådet la fram sitt opprinnelige forslag. De største endringene kommer fordi Oslo kommune har fått flere penger å rutte med. Landets økonomi går godt, og det betyr at Oslo får flere skattepenger. Det betyr at Oslo kommune har råd til å bruke mer penger på bydelene, skolene og bygging av kirker. Det siste er det naturlig nok Kristelig Folkeparti som har kjempet igjennom.

 

Arbeiderpartiet og SV la fram sitt alternative budsjett torsdag. De oppsummerer budsjettet som 3 x 100 millioner. Det betyr 100 millioner mer til skolen, bydelene og til Sporveien. De to partiene foreslår også å bruke 500 millioner mer på å ta inn vedlikeholdsetterslepet i Oslo Sporveier.

 

50.000 LEDIGE

 

Arbeidsledigheten har sunket med nesten en tredel det siste året. Nå er det 50.000 ledige, noe som er 22.100 færre enn det var for et år siden. Den offisielle ledigheten er nå på 2,1%, ifølge NAVs statistikk.           

 

KUNNE UNNGÅTT

T-BANEKAOSET

 

Frp og Høyre kunne spart oss for t-banekaoset. Det kom fram da samferdsels- og miljøkomitéen avholdt høring om kollektiv-trafikken i Oslo denne uka.

 

Høyresiden har ansvaret for det t-banekaoset byen havnet i for en liten stund siden. Det har Sporveiens Arbeiderforening og Fagforbundet hevdet lenge. På tirsdagens høring fikk de støtte fra en rekke representanter for de forskjellige delene av Oslo Sporveier.

 

- Alt bråket hadde vært unngått hvis rådhuset hadde hørt på faglige råd, sa tidligere verksteddirektør Anita Sandberg, i følge NRK Østlandssendingen. - Dersom man hadde vært opptatt av utredning og konsekvensvurdering, og tatt med flere faglige medarbeidere i beslutningsprosessen, så ville dette vært unngått, sier hun. Hun ga klart uttryk for at den siste omstillingsprosessen i Oslo Sporveier hadde vært besluttet uten faglige begrunnelser.

 

Sandberg, som sa opp i september i protest mot omstillingene på verkstedet, var ikke alene. Både T-banedirektøren, direktøren for trikkeselskapet og konsernsjef Trond Bjørgan klaget over at de ikke hadde blitt hørt og ikke hadde kunnet komme med faglige innspill.

 

MISTILLIT TIL BYRÅD MYRHE (FRP)?

 

Det kan gå mot mistillitsforslag mot byråd for miljø og samferdsel, Peter N. Myhre (Frp). Ap og SV vurderer om de skal fremme forslaget på det neste bystyremøtet.

 

Bakgrunnen for forslaget er behandlingen av Sporveissaken i bystyret. Som kjent bestemte ordføreren seg for å utsette behandlingen av et forslag fra AP og SV, et forslag som ville løst t-banekrisen byrådet hadde bragt byen opp i. Ordførerens begrunnelse var at bystyret ikke hadde nok informasjon til å kunne behandle forslaget.

 

I ettertid har det vist seg at byråd Myhre satt på den informasjonen som ordføreren etterlyste. Det betyr at han har holdt informasjon tilbake for bystyret. Når byrådet holder informasjon tilbake for bystyret betyr dette at grunnlaget for beslutningene bystyret skal ta svekkes, og dette er selvfølgelig meget alvorlig.

 

AP og SV krever nå at Høyre og Frp-byrådet skal komme med en begrunnelse for hvorfor informasjonen ble holdt tilbake på neste bystyremøte. Hvis byrådet ikke kan komme med en god begrunnelse, vurderer de to partiene å fremme mistillitsforslag mot byråd Peter N. Myhre.

 

VIKEN-SALGET UNDER LUPEN

 

Oslo kommune eier i dag 2/3-deler av Viken Fjernvarme. Et stort flertall i bystyret har gått inn for å selge til selskapet som allerede eier den siste tredelen, Hafslund. Kommunen eier i dag litt over 50% av Hafslund.

 

Konkurransetilsynet skal nå vurdere salget av Viken, melder Dagens Næringsliv. Ifølge avisen skal tilsynet vurdere om salget vil ha betydning for konkurransen i energimarkedet. Hvis tilsynet kommer ut med en negativ konklusjon, kan det bety at hele salget blir annulert.

For Oslo kommune vil dette ha store konsekvenser. I budsjettet regnes det med inntekter på 2 milliarder kroner fra salget. Å få budsjettet til å gå opp vil selvfølgelig bli mye vanskeligere uten disse 2 milliardene.

 

KURS

 

Til alle førskolelærere eller ansatte i stillinger for førskolelærere.

 

Nettverksgruppe/faggruppe for førskolelærere.

 

Fagforbundet Oslo ved Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO) vil forsøke å starte en nettverksgruppe/faggruppe for førskolelærere/ansatte i stillinger for førskolelærere.

 

SKKO ønsker med dette å gi et tilbud om å kunne møtes på tvers av bydeler, etater etc. Blandt annet for å diskutere og drøfte  faglige spørsmål innefor fagområdet og for å dele felles erfaringer.

 

I den forbindelse ønsker vi å innvitere deg til en hyggelig ettermiddag. Vi ønsker innspill fra deg om arbeidet videre - har du gode idéer og forslag til tema for etablering av en slik gruppe? Vi har stor tro på at dette kan gi både oss og dere noe å jobbe videre med.

 

Vi håper du har anledning til å komme på et "oppstartsmøte"

 

Tid: Tirsdag 12 desember 2006   kl.17.30

Sted: Fagforbundet Oslos lokaler, Haakon VII'sgt. 5, 9.etg.

 

Spørsmål kan rettes til

Kjersti Johansen@fagforbundet.no eller

tlf. 413 309 95.

 

Det vil bli servert kaffe/te, pizza og brus.

 

Påmelding innen 8. desember til egen fagforening eller fylke_oslo@fagforbundet.no.