Nytt nr. 36 - 2006: Verving for alle penga - Fagforbundet

Nytt nr. 36 - 2006: Verving for alle penga

Medlemmene strømmer til Fagforbundet Oslo i høstmørket, t-banekaoset er løst og tjenestedirektivet er lagt på vent.

FART I VERVINGEN

 

Fagforbundet Oslo er i vekst. Den siste måneden har vi blitt nesten 300 nye yrkesaktive. - Fagforbundet Oslo er veldig fornøyde med at vervingen går så bra, - sier sekretær Arne Halaas. - Vi ønsker herved å rette en takk til alle våre fagforeninger for en flott innsats. Vi skal alle stå på videre, kommenterer han.

 

Seksjon helse og sosial har nå en kampanje på sykehjemmene i Oslo. De siste ukene har de vært ute og delt ut matpakker og informasjon til ansatte over hele byen. Resultatene har vært gode. Over femti stykker har til nå meldt seg inn i Fagforbundet, og kampanjen er ennå ikke over. I løpet av de neste ukene skal seksjonen ha besøkt alle sykehjemmene i Oslo.

 

Seksjon helse og sosial er ikke de eneste som er ute og verver. Ungdomsutvalget har kjørt kampanje på Høyskolen i Oslo, og vervet studentmedlemmer til Fagforbundet. De ungdomstillitsvalgte har stilt opp med vafler, brosjyrer og konkurranser for studentene på høyskolen. De ungdomstillitsvalgte oppsummerer aksjonen som vellykket. - De har vært veldig interessert de som kommer, og liker å snakke med jevnaldrende, sier de. Når de skal forklare hvorfor noen melder seg inn sier de at de får informasjon og mange ser en økonomisk fordel i å være medlem. - Og for mange handler det bare om at de må bli spurt, oppsummere ungdommen.

 

RYDDET OPP I

T-BANEKAOSET

 

Oslo bystyret vedtok onsdag denne uka å utsette konkurranseutsettingen av verksteds-driften til 2009. Det betyr at t-banekaoset som herjet byen har fått sin endelige sluttstrek.

 

Som Nytt fra Fagforbundet Oslo skrev i forrige uke er det høyresiden som har prøvd å presse gjennom konkurranseutsettingen av verkstedet. Dette har vært en del av den kaotiske og byråkratiske omorganiseringen som Høyre, Frp, Venstre og KRF har stått for, på tvers av rådene fra styret, bedrifts-forsamlingen og de ansatte i Oslo Sporveier. Heldigvis hoppet Venstre av dette flertallet denne gangen, og stemte sammen med AP, SV og RV for å utsette konkurranseutsettingen.

 

De ansatte på verkstedet jobber nå overtid for å få t-banen til å gå. Likevel, det er grunn til å minne om at dette ikke kommer av seg selv. Fagforeninga har nå inngått en avtale med Oslo Sporveier om at man kan se bort fra arbeidsmiljølovens begrensninger på overtid. De ansatte har altså allerede jobbet så mye overtid at det må inngås spesialavtaler for at de skal kunne jobbe mer. Når Frp, Høyre og Krf svarer med å sende ut en pressemelding hvor de krever at de ansatte skal "gjenoppta sine oppgaver" viser de rett og slett en utrolig mangel på innsikt og respekt for den jobben som gjøres i Oslo Sporveier. De ansatte har hele veien oppfylt sine arbeidskontrakter og tariffavtaler, det hadde vært på sin plass om Høyre, KrF og Frp også viste litt respekt for de avtalene som blir inngått i arbeidslivet.

 

VIL HA KOLLEKTIVFUSJON

 

Oslo  Sporveier og SL (kollektivselskapet i Akershus) skal gjøre et nytt forsøk på å slå seg sammen. Det er klart etter onsdagens bystyremøte.

 

- Dette er på høy tid, sier Rune Gerhardsen,  Aps gruppeleder til NRK Østlandssendingen. Han mener at når de kjører på de samme veiene med de samme bussene er det meningsløst at de to selskapene skal konkurrere med hverandre.

 

Målet er å få til en bedre samkjøring av kollektivtrafikken i Oslo-området. Alle tidligere forsøk på sammenslåing har endt med at partene har gått fra hverandre, det gjenstår å se om de kan bli enige denne gangen.

 

TJENESTEDIREKTIVET PÅ VENT

 

LO-sekretariatet bestemte denne uka å utsette behandlingen av tjenestedirektivet. Det betyr at det blir mulighet for alle fagforbundene å komme med sine meninger om direktivet.

 

Direktivet har vært omstridt fra dag én. Det fikk tidlig tilnavnet Frankenstein-direktivet, etter EU-kommisær Bolkenstein som først kom med forslaget. Kritikerne har hele tiden hevdet at direktivet legger veien åpen for massiv sosial dumping i Vest-Europa.

 

Problemet med direktivet slik som det først så ut, var at det ga bedrifter mulighet til å levere tjenester i et annet land under sitt eget lands lov- og avtalevilkår. Konsekvensen ville være at latviske arbeidere kunne jobbe i Norge for latvisk lønn og i henhold til latvisk arbeids-miljølov. Det er åpenbart at det ville ført til et enormt press mot norske lønninger og arbeidsvilkår.

 

Tjenestedirektivet har gått gjennom en lang prosess i EU-systemet siden det opprinnelige forslaget kom, som har ført til mange endringer. Alle parter er enige om at det er forbedret, men mange LO-forbund er likevel kritiske til om det er bra nok, og ønsker derfor å legge ned veto. De som ønsker å lese kritikernes argumenter kan sjekke nettsiden www.stopptjenestedirektivet.no. Fagforbundet har varslet en bred gjennomgang før de bestemmer seg.

 

100 ÅR I HAVNA

 

En fagforening kan markere et stort jubileum i år. I 100 år har Oslo Havnevesens personalforening stått på for de ansatta i havna. Begivenheten må selvfølgelig markeres. Fagforeningen feirer seg selv og arbeidet de har gjort med stor fest fredag denne uka. Fagforbundet Oslo gratulerer.

 

KURS

 

Samling HVO/Fagforeningsledere

 

Tid:       12. desember kl. 0900 - 1200

Sted:            Fagforbundet Oslos kurslokaler, Haakon VII's gt. 5

 

Målgruppe:                   

Hovedverneombud og fagforeningsledere

 

Tema:                          

Risikoanalyse

 

Søknadsfrist:            27. november

 

Samling for opplæringsansvarlige

 

Tid:       12. desember kl. 1230 - 1530

Sted:            Fagforbundet Oslos kurslokaler, Haakon VII's gt. 5

 

Målgruppe:

Fagforeningens opplæringsansvarlig

 

Tema:

Statusrapport om skolering av tillitsvalgte Fase 1 og 2, Fagforbundets organisasjons- og evalueringsprosjekt

 

Søknadsfrist:            27. november

 

DET TAUSE BARNET

 

Tid:  Onsdag  6. desember 2006  kl 8.30 -  15.30

Sted: Fagforbundet Oslo, Haakon VII's gt. 5, 8. etg. inngang 9. etg.

 

Innhold :

Presentasjon av tilknytningsteorien med spesiell vekt på tilbaketrukket, unnvikende atferd hos barn.

Spesielt utsatte og sårbare barn.

 

Målgruppe:

Alle som arbeider med barn og unge.

 

Forelesere:

Trine Klette

 

Kurset er gratis for medlemmer av Fagforbundet Oslo

 

Påmelding til lokal fagforening innen tirsdag 21. november 2006.