La Sporveisarbeiderne jobbe - Fagforbundet

La Sporveisarbeiderne jobbe

Er det å gå til aksjon når en arbeidstaker gjør jobben sin slik det er avtalt med arbeidsgiver? Mari Sanden, leder Fagforbundet Oslo, reagerer på kommentarene som har kommet etter råkjøret mot de sporveisansatte.

Er det å gå til aksjon når en arbeidstaker gjør jobben sin slik det er avtalt med arbeidsgiveren? Det virker som det er en del som mener det. Etter at en rekke ansatte i Sporveien fant ut at de skulle holde seg til de tariffavtalene og arbeidskontraktene de har, har reaksjonene kommet.

Aften skriver på lederplass 15.11 at dette er en aksjon mot et demokratisk fattet vedtak i bystyret Gruppelederne i bystyret fra Høyre, Fremskrittspartiet og KrF sender ut en pressemelding og sier det samme. 

Faktum er at de ansatte i Oslo Sporveier jobbet 220.000 timer overtid i fjor. De ansatte har stilt opp for arbeidsgiveren på en måte som er langt utover det en kan forvente. Uten denne ekstraordinære innsatsen hadde det vært helt umulig for bystyret å gjennomføre den satsningen som har vært på kollektivtrafikk i Oslo de seneste årene, som for eksempel 5-minutters rute på trikken.

Takken for denne innsatsen har vært fraværende. Høyresiden i bystyret, med Frp-byråd Peter N. Myhre i spissen, har kjørt på for å gjennomføre en byråkratisk omorganisering av Oslo Sporveier på tvers av rådene fra styret, bedriftsforsamlingen og de ansatte. Oslo Sporveier splittes nå opp i en rekke forskjellige selskaper.

Det er nå et selskap som skal eie skinnene, et annet som skal eie vognene, et tredje som skal eie verkstedet, et fjerde som skal bestille tjenestene og så videre. Alt i alt skal Oslo Sporveier bestå av 11 selskaper hvis Frp-byråden får det som han vil, 11 selskaper som skal kjøpe tjenester av hverandre. Selvfølgelig blir dette en byråkratisk og dyr tredemølle.

I tillegg er det en åpenbar sikkerhetrisiko. Det er akkurat denne modellen som har ført til de store sikkerhetsproblemene på britiske jernbaner som vi alle har hørt om. Byråden kjemper nå også for å få til en konkurranseutsetting av verkstedet, også det mot de ansattes vilje.

I et demokrati har selvfølgelig flertallet rett til fatte vedtak, selv når de er dårlig fundert og vil være ufordelaktige for befolkningen. Det er det ingen som bestrider. Men det er da ingen som ærlig og oppriktig tror at en kan kreve at de ansatte i Sporveien skal jobbe mange tusen timer mer enn de har avtalt for en arbeidsgiver som gjør det den kan for å ødelegge arbeidsplassen?

Det er sikkert interessant for de ansatte i Aften hva ledelsen i avisen egentlig mener. Er det sånn at ansatte som ikke er villig til å jobbe 200 timer mer i året enn det som står i arbeidskontrakten driver med en aksjon mot avisen? Redaktøren mener åpenbart at det er tilfelle i Oslo Sporveier, og det samme mener visst høyresidens ledende representanter i bystyret.

Fagforbundet Oslo er glade for at Venstre har vist en konstruktiv vilje til å løse denne situasjonen. Vi stoler på at de sammen med AP, SV og RV kommer til å danne flertall for et godt forslag for å løse den umiddelbare krisen Frp-byråd Myhre har brakt byens kollektivtrafikk oppi.

I tillit til at det er et flertall i bystyret som forstår alvoret har Sporveiens Arbeiderforening har gjort det klart at de nå er villige til å jobbe overtid igjen. T-banen kan snart begynne å gå som normalt igjen.

Likevel, det er grunn til å minne om at dette ikke kommer av seg selv. Fagforeninga har nå inngått en avtale med Oslo Sporveier om at man kan se bort fra arbeidsmiljølovens begrensninger på overtid. De ansatte har altså allerede jobbet så mye overtid at det må inngås spesialavtaler for at de skal kunne jobbe mer.

Når høyresidens gruppeledere svarer med å sende ut en pressemelding hvor de krever at de ansatte skal "gjenoppta sine oppgaver" viser de rett og slett en utrolig mangel på innsikt og respekt for den jobben som gjøres i Oslo Sporveier.

De ansatte har hele veien oppfylt sine arbeidskontrakter og tariffavtaler, det hadde vært på sin plass om Høyre, KrF og Frp også viste litt respekt for de avtalene som blir inngått i arbeidslivet.

Når man skal omorganisere er det lurt å prøve å få de ansatte med på lag. Det er en lekse de aller fleste arbeidsgivere i Norge har lært. Høyre og Frp har i Oslo valgt å legge seg på en helt annen linje. Det er deres demokratiske rett.

Men de kan ikke forvente at de ansatte i Oslo kommunes bedrifter, etater, bydeler og foretak skal stille opp og gjøre en innsats utover det som er avtalt i arbeidskontrakter og tariffavtaler, når man konsekvent velger å overkjøre deres råd og innspill. Og særlig bør man slutte å kjefte på ansatte som jobber så mye overtid at de må ha unntak fra arbeidsmiljøloven for å få lov til å jobbe mer. Det er på tide at man stanser aksjonen mot de ansatte i Oslo Sporveier.