Nytt nr. 35 - 2006: T-banekaoset løser seg - Fagforbundet

Nytt nr. 35 - 2006: T-banekaoset løser seg

De ansatte i Sporveien har protestert heftig mot de byråkratiske omorganiseringen i Sporveien. Nå får de støtte fra AP, SV og Venstre og det ser ut som saken kan løse seg.

TILBAKE PÅ SKINNER

 

De ansatte i Sporveien har bestemt seg for å igjen jobbe overtid. Det betyr at t-banen igjen kan gå som normalt.

 

Det er forslaget fra AP, SV og Venstre (se neste sak) som skal behandles i bystyret neste uke som gjør at Sporveisarbeiderne har bestemt seg for å stille opp ekstra for Sporveien igjen.

 

- Dette er ikke en aksjon, det er en reaksjon. Oslo Sporveiers Arbeiderforening hadde møte tirsdag kveld, og leder Rune Aasen og de over 300 oppmøtte gjorde det klart at medlemmene var forbanna over den behandlingen de har fått av Frp-byråd Peter N. Myhre og resten av høyresida i Oslo bystyre.

 

De ansatte i Sporveien har i flere år gjort en ekstraordinær innsats for Sporveien. I 2005 alene jobbet de over 220.000 timer overtid. Uten denne innsatsen hadde det vært helt umulig for Oslo kommune å gjennomføre den satsningen som har vært på kollektivtrafikk de siste årene. Takken fra Frp-Myhre er å gjennomføre tidenes mest byråkratiske omorganisering i Sporveien, på tvers av viljen til styret, bedriftsforsamlingen og de ansatte. I samarbeid med Høyre, Venstre og KRF vil Fremskrittspartimannen også konkurranseutsette driften av verkstedet.

 

De ansatte i Sporveien har derfor funnet ut at de vil ta vare på helsa si, og forholde seg til de tariffavtalene og arbeidskontraktene hver enkelt av dem har. De kommer ikke lenger til å stille opp og jobbe ekstra for en sjef som behandler dem på den måten. Dette er ikke de ansatte som har en aksjon mot Sporveien, det er Petter N. Myhre som har en aksjon mot Sporveien, mot de ansatte og mot befolkningen som hver dag er avhengig av kollektivtrafikken. At noen kan finne på å kalle det en aksjon når ansatte jobber etter de arbeidskontrakter og tariffavtaler de har skrevet under på, er rett og slett ganske utrolig.

 

Foreløpig blir det ingen aksjoner fra Sporveiens Arbeiderforening. Møte tirsdag kveld var enstemmig på at de ansatte foreløpig ikke skal ty til verken lovlige eller ulovlige aksjoner. Ikke streik eller noe annet. Og ikke trenger de å gjøre det heller. Bare de siste dagene, hvor de ansatte har bestemt seg for å sette familien og helsa foran jobben, viser hvor avhengig Petter N. Myhre og resten av høyresida er av den enorme innsatsen arbeiderne i Sporveien gjør.

 

Kravene fra arbeiderforeninga er enkle og lettfattelige. De vil ha slutt på den meningsløse omorganiseringa som nå skjer. De ønsker å stanse konkurranseutsettinga av verkstedet. Det er rimelige krav som Frp og de andre høyrepartiene bør bøye seg for.

 

AP, SV OG VENSTRE RYDDER OPP I KAOSET

 

Per Ditlev Simonsen, høyremann og ordfører i Oslo, klarte egenhendig å forlenge t-banekaoset med en uke da bystyret hadde møte onsdag kveld. AP, SV og Venstre presenterte et felles forslag som hadde ført til en løsning på konflikten i Sporveien, men ordføreren benyttet sin formelle rett til å utsette behandlingen av saken. Det er første gang på flere tiår at en ordfører i Oslo benytter seg av denne muligheten.

 

Utsettelsen kom etter at Henning Holstad (Frp) ba om ordet da forslaget skulle behandles. Han krevde at saken måtte utsettes, blant annet med den begrunnelse at forslaget ikke hadde vært behandlet i Oslo Sporveier. For alle som har fulgt omorganiseringene i Sporveien er dette en ganske pussig begrunnelse. Frp og de andre høyrepartiene har jo kjørt omorganiseringene igjennom uten at de har vært behandlet i Sporveien. Den plutselige omtanken var selvfølgelig bare et spill for å unngå at forslaget fra venstresida skulle få flertall. Saken kommer nå opp på et ekstraordinært bystyremøte neste uke.

 

Det viktigste punktet i forslaget fra de tre partiene går ut på at konkurranseutsettingen av verkstedet skal utsettes til 2009. Forslaget innebærer også forandringer i hvem som skal ha ansvaret for vedlikeholdskontraktene, noe som Sporveiens Arbeiderforening har vært positive til.

 

I fagforeninga er de dypt skuffet over treneringen fra Høyre og Frp på onsdagen bystyremøte. I sitt eget medlemsblad skriver de at forslaget ville løst konflikten mellom de ansatte og byrådet.

 

HOMOFILE LIKESTILT I SØR-AFRIKA

 

Sør-Afrika ble denne uka det første afrikanske landet som gir homofile samme rettigheter til å gifte seg heterofile. I Europa er det fortsatt bare et fåtall land som har innført kjønns-nøytral ekteskapslovgivning. Den rødgrønne regjeringen har lovet at homofile skal gis samme rettigheter som alle andre i Norge, men foreløpig har de ikke klart å levere.

 

KURS

 

Samling HVO/Fagforeningsledere

 

Tid:       12. desember kl. 0900 - 1200

Sted:            Fagforbundet Oslos kurslokaler, Haakon VII's gt. 5

 

Målgruppe:                   

Hovedverneombud og fagforeningsledere

 

Tema:                          

Risikoanalyse

 

Søknadsfrist:            27. november

 

Samling for opplæringsansvarlige

 

Tid:       12. desember kl. 1230 - 1530

Sted:            Fagforbundet Oslos kurslokaler, Haakon VII's gt. 5

 

Målgruppe:

Fagforeningens opplæringsansvarlig

 

Tema:

Statusrapport om skolering av tillitsvalgte Fase 1 og 2, Fagforbundets organisasjons- og evalueringsprosjekt

 

Søknadsfrist:            27. november

 

DET TAUSE BARNET

 

Tid:  Onsdag  6. desember 2006  kl 8.30 -  15.30

Sted: Fagforbundet Oslo, Haakon VII's gt. 5, 8. etg. inngang 9. etg.

 

Innhold :

Presentasjon av tilknytningsteorien med spesiell vekt på tilbaketrukket, unnvikende atferd hos barn.

Spesiel utsatte og sårbare barn.

 

Målgruppe:

Alle som arbeider med barn og unge.

 

Forelesere:

Trine Klette

 

Kurset er gratis for medlemmer av Fagforbundet Oslo

 

Påmelding innen tirsdag 21. november 2006.