Petter Myhre må stanse aksjonene mot Sporveien - Fagforbundet

Petter Myhre må stanse aksjonene mot Sporveien

- Petter Myhre og Frp må ta seg sammen og rydde opp i kaoset på t-banen, sier Mari Sanden, leder av Fagforbundet Oslo. - T-banevognene er stappfulle, og folk blir stående igjen på stasjonenene. Dette er en uholdbar situasjon, fortsetter Sanden.

- Dette er ikke en konflikt mellom ledelsen og de ansatte i Sporveien, dette er en konflikt mellom Sporveien og byråd Petter Myhre, sier Sanden. - Frp-byråden har i flere år vært avhengig av at de ansatte jobber ulovlig mye overtid. I fjor jobbet de ansatte 220.000 timer overtid. Uten denne ekstraordinære innsatsen hadde Oslo kommune aldri klart å gjennomføre satsningen på kollektivtrafikk de seneste årene. Takken fra byråd Myhre er at han skalter og valter med arbeidsplassene deres, og lager opp til tidenes mest byråkratiske administrasjon, på tvers av Sporveiens egne ønsker. Det er en selvfølge at de ansatte ikke stiller opp og jobber ulovlig for en mann som behandler dem på den måten.

 

- Det er ikke de ansatte som har en aksjon som går ut over publikum, det er byråd Myhre og Frp som har en aksjon som går utover Sporveien og befolkningen. Det er på tide at han avslutter disse aksjonene, sier Mari Sanden.