Nytt nr. 34 - 2006: Valla og Myhre - Fagforbundet

Nytt nr. 34 - 2006: Valla og Myhre

Noen har begynt å snakke om at Gerd-Liv Valla skal få fire år til i LO, sporveisarbeiderne frykter at FRP-Myhre skal få fire år som byrådsleder i Oslo. Og det ryddes i renovasjonsetaten.

ROT I RENOVASJON


Alt er ikke bare ryddig i Renovasjonsetaten. Kontrollutvalget i Oslo kommune har nå vedtatt å granske byråd Peter Myhre (FRP) etter rettsforliket kommunen inngikk med direktør Lasse Ramdahl, skriver Klassekampen.

 

Etter at de ansatte i en lang periode hadde klagd over trakassering av ansatte, person-forfølging og generell dårlig ledelse ble Lasse Ramdahl permitert fra stillingen som direktør, og overført til en annen stilling i kommunen for et drøyt år siden. Ramdahl valgte da å gå til sak mot kommunen, blant annet fordi arbeidsmiljølovens prosessregler ikke er fulgt. Saken endte i et rettsforlik tidligere i høst. I forliket skulle Ramdahl få tilbake jobben, og kommunen dekket hans advokatutgifter på 300.000 kroner. Det er dette som nå skal granskes av kontrollutvalget.

 

Sagaen slutter ikke der. I forrige uke fikk Ramdahl beskjed fra kommunen om at han ikke får komme tilbake til Renovasjonsetaten, til stor glede for de ansatte. Advokaten til Ramdahl prøver å hevde at dette er en del av et politisk spill. Til Klassekampen sier han at de ikke vet hva som er det reelle grunnlaget for at noen i etaten vil bli kvitt Ramdahl, men tror det skyldes at fagforeningen ikke ønsker konkurranseutsetting, og ser på Ramdahl som et hinder i kampen.

 

Dette er ikke riktig. For det første er det bystyret som bestemmer om søppeltømminga skal konkurranseutsettes, hva Ramdahl mener om den saken spiller ikke noen stor rolle. For det andre er det en pussig tanke at Fag-forbundet og FRP skulle samarbeide for å bli kvitt Ramdahl med det mål å stanse konkurranseutsetting! Det hadde vært hyggelig om FRP delte vårt syn på anbud, men det er ganske langt unna å være tilfelle i dag.

 

Dernest er det liten tvil om at hvis Ramdahl og advokaten ikke er klar over de velbegrunnede klagene som har kommet fra de ansatte på hans elendige ledelse, så er det bare fordi de ikke ønsker å få det med seg. Alle beskyldninger om at dette har med politisk uenighet å gjøre  er bare en tildekning av de faktiske forhold.

 

FIRE ÅR TIL FOR VALLA?


Et år etter LO-kongressen ga Gerd-Liv Valla fire nye år som leder, har diskusjonen begynt om Valla skal velges nok en gang om tre år. Både Turid Lilleheie i NTL og vår egen Jan Davidsen har ymtet frampå at de synes det er en god ide at Valla fortsetter.

 

Problemet er at Gerd-Liv Valla vil være over 60 år når den neste kongressen kommer. LO har i dag en regel som sørger for at ingen kan velges til leder i LO når man har fylt 60 år. Den regelen må endres om Valla skal kunne velges til leder i fire år til.

 

ADVARER MOT MYHRE


Peter Myhre (FRP) som byrådsleder? Det er skrekkscenariet til Sporveiens Arbeider-forening. I medlemsbladet advarer de mot hva som kan skje hvis mannen som har hovedansvaret for byråkratiseringen av Sporveien kommer til topps i Oslo. Det er de gode meningsmålingene for FRP som har skremt sporveisarbeiderne.

 

- Vårt beste håp for å stanse framtidig herjing med Sporveien er om venstresida kommer til makta etter valget. Dette vil også sette en stopper for høyresidas ideologiske eksperi-mentering og konkurranseutsetting på andre områder, f.eks innen eldreomsorgen, skriver de i medlemsbladet.

 

FAGFORBUNDET GÅR INN I KLASSEKAMPEN?


Fagforbundet vurderer å kjøpe 10% av den gamle raddis-avisa, melder Dagsavisen.
Fagforbundets leder Jan Davisen sier til avisa at Fagforbundet gjerne vil bidra til å sikre en differensiert presse.

 

– Klassekampen har fått priser for god journalistikk og er kjent for gode kommentarer og debattartikler. Vi vil sikre at vi fremdeles har et godt alternativ på venstresiden, sier Davidsen.

 

LULA VANT IGJEN


Lula, fattiggutten som ble fagforeningsleder og senere president i Brasil, vant en overlegen seier da andre runde i presidentvalget ble avholdt søndag denne uka. Med over 60% av stemmene var det aldri noen tvil om hvor seiren skulle havne.

 

Det er Brasils mange fattige som har stemt fram Lula. Fire år med en president fra det brasilianske arbeiderpartiet har gjort livet bedre for arbeiderklassen. De har opplevd at arbeidsledigheten har sunket kraftig, samtidig med at minstelønna er nesten dobbelt så høy. Det er resultater som merkes i et land hvor mange millioner fortsatt lever på under 14 kroner dagen.

 

NYTT ER TILBAKE


Som dere sikkert har lagt merke til har ikke Nytt kommet ut de siste ukene. Det skyldes sykdomsforfall på Oslo-kontoret. Fra nå av vil Nytt komme ut som vanlig, og nettsidene vil også bli oppdatert.

 

I samme slengen kan vi benytte anledningen til å gratulere fagforeninga på Ullevål med deres nye medlemsblad. Det vil si, det er ikke helt nytt, det er gamle Grasrota som har gjen-oppstått etter fire år i dvale. Vi ønsker dem lykke til i fortsettelsen.

 

KURS


Temadag: Bruk av tvang

 

Målgruppe: Ansatte i bydelene og ansatte innen hablitering

Dato:    22. november

Tid:       09.00 - 15.30

Sted: Fagforbundet Oslo, Haakon VIIs gt. 5, 9. etg.

 

Påmeldingsfrist:10 november

Påmelding: Til lokal fagforening

 

Foreleser: Tom Liudalen, sykepleier ved Dikemark sykehus

 

Innhold:

·                     Etiske og menneskerettslige problemstillinger ved bruk av tvang

·                     Rettsikkerhetsbegrepet

·                     Gjennomgang av sentrale sider ved regelverket

·                     Plenumsdiskusjon m/ spørsmål.

 

Tema:              Pensjonsordningene

 

Tid:                              30. november

Sted:                            Fagforbundet Oslos kurslokaler, Haakon VII's gt. 5

Målgruppe:                    Tillitsvalgte og medlemmer

Foreleser:                     Therese Lorentsen, Oslo Pensjonsforsikring AS

Søknadsfrist:            15. november

 

Kurset omhandler medlemskap, oppsatt rett/overføringsavtale, uføreytelsene, etterlatte og barnepensjon, førtidspensjon og AFP, alderspensjon, pensjonsberegning og kostnader ved tidlig pensjon

 

Tema:             Kommunikasjon og LØFT

 

Tid:                              4. desember

Sted:                            Fagforbundet Oslos kurslokaler, Haakon VII's gt. 5

Målgruppe:                    Tillitsvalgte

Forelesere:                   Marit Johnsen Høy og Hilde Bjønness, Kommunal Kompetanse

Søknadsfrist:                 15. november

                       

LØFT – løsningsfokusert tilnærming – er et alternativ til problemløsning både på hjemmefronten og i din organisasjon. Her anser man det som unødvendig å kartlegge problemene i detalj for å få til endring. Det innebærer ikke at man feier problemene under teppet. Det antas bare at det er mer hensiktsmessig å fokusere på hva partene gjør av kloke grep framfor å fokusere på atferd som ligger til grunn for problemet.

 

Er du interessert, send søknad på kurs via din lokale fagforening. De som kommer med på kurset, får tilsendt permisjonssøknad og program i posten.