11 seire etter fem år med rødgrønt byråd - Fagforbundet

11 seire etter fem år med rødgrønt byråd

22169537468_f9836af243_o.jpg
(Foto: Foto: Arbeiderpartiet.no)

Det rødgrønne byrådet feirer fem år og det er på tide å se hva den nye kursen har betydd for ansatte og innbyggere i Oslo. Dette er Fagforbundet Oslos 11 viktigste seire.

For fem år siden - 21. oktober 2015 - fikk Oslo et nytt og rødgrønt byråd. Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne ble enige om byrådsplattformen som skulle gi Oslo en varmere og grønnere kurs. Sammen med partiet Rødt var det for første gang på nesten to tiår ikke lenger borgerlig flertall i hovedstaden. Blant de som jublet høyt over valgresultatet var fagbevegelsen. 5 år senere er det på tide å se hva den nye kursen har betydd for ansatte og innbyggere i Oslo.

Da Høyre og de borgerlige partiene mistet flertallet i Oslo etter valget i 2015 skjedde det etter nærmere to tiår med velferdseksperimenter. Kommersielle velferdsselskaper fikk innpass i stort monn, og velferdsprofitørene som stod bak selskapene tjente svært godt på å drive sykehjem, barnehager, renovasjon, vaktmestertjenester og barnevernstjenester for å nevne noe. I stedet for å selv utvikle og drive velferdstjenestene ble Oslo kommune i stadig større grad en kommune som utviklet og opparbeidet seg kompetanse på bestilling, anbud, kontraktsoppfølging og kontroll. Taperne var innbyggerne som opplevde at det ble kuttet i tjenester, og de ansatte som gjennom dårligere lønns- og pensjonsbetingelser måtte betale mye av prisen for å fylle bankkontoene til velferdsprofitørene.

Dette er Fagforbundet Oslos 11 viktigste seire.

 

Sykehjem tilbake i egenregi

Det rødgrønne byrådet har systematisk tatt tilbake sykehjem etter sykehjem. I løpet av denne bystyreperioden vil alle sykehjem være i kommunal eller ideell regi. Det er en stor seier for hele fagbevegelsen. Det er en enda større seier for innbyggerne som får bedre kvalitet i tjenestene og de ansatte som får bedre lønn og pensjon. I tillegg har det blitt 500 nye årsverk i hjemmetjenesten for å styrke eldreomsorgen.

Ap-Raymond vil kaste ut private sykehjemsaktører: Lover alle høyere lønn 

Jubler: Vaktmester Pål og hjelpepleier Hamid går opp 188.000 kroner i lønn når Oslo kommune tar over Uranienborghjemmet

 

En skikkelig satsing på barnehager

I løpet av de siste fem årene har det blitt over 3000 nye barnehageplasser til barnefamiliene i hovedstaden. Oslo har i dag den høyeste barnehagedekningen noensinne som er noe vi alle bør være stolte av. I tillegg blir barnehage etter barnehage tatt tilbake i egenregi. I løpet av neste år vil hele åtte barnehager som ble satt ut på anbud av det borgerlige byrådet atter en gang være kommunale.

Tar barnehagene tilbake

Raymond og Inga Marte jubler

 

Oslomodellen for et seriøst arbeidsliv

Oslomodellen er landets viktigste arbeidslivsmodell og noe mange kommuner strever etter å oppnå. Avsløringene i bygg- og anleggsbransjen har vært mange de siste årene, med grove lovbrudd og utnyttelse av sårbararbeidskraft. Oslomodellen stiller krav til bedrifter som leverer til kommunen og har gjort at Oslo har tatt på seg ledertrøya i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Med Oslomodellen som våpen skal arbeidslivskriminalitet bekjempes

Mer om Oslomodellen

 

Renovasjon tilbake i egenregi

Det borgerlige byrådet ga kontrakten på all søppelhenting i Oslo til Veireno rett før valget i 2015. Noen måneder senere var gatene i Oslo fylt av søppel og kaoset var et faktum. Det var rovdrift av de ansatte og en uakseptabel situasjon. Det rødgrønne byrådet tok grep etter mye press fra Fagforbundet Oslo og tok tilbake renovasjon i egenregi. Klagene har falt drastisk og Oslo kommune har kontroll over denne samfunnskritiske tjenesten.

Klagene har falt 95 prosent etter Veireno

Så mye bedre går det med søpla i Oslo: – Nå begynner vi å bli stolte av jobben vår igjen

 

Pensjon fra første krone

Oslo var den eneste kommunen i landet som ikke hadde pensjon fra første krone. Fagforbundet Oslo tok kampen og våre medlemmer vant. Det blir pensjon fra første krone i Oslo kommune fra 2021. I tillegg har tjenestepensjon blitt en del av tariffavtalen. Våre medlemmer har fått mye igjen for medlemskapet på grunn av Fagforbundet Oslo sitt arbeid over en årrekke for å sikre alle en rettferdig pensjon.

Nå får de ansatte i Oslo kommune pensjon fra første krone. – Folk skal ha en pensjon å leve av, sier Raymond Johansen (Ap)

Oslo-oppgjøret i havn – pensjonskamp endelig kronet med seier

 

Gratis AKS

Det rødgrønne byrådet har satset formidabelt på en god og tilgjengelig Aktivitetsskole (AKS) for alle. Alle førsteklassinger i Oslo har gratis kjernetid i AKS. Over 17 000 barn har fått gratis AKS etter at det rødgrønne byrådet tok over makta. I løpet av de neste årene vil flere og flere barn få gratis AKS.

Oslo-budsjettet: Byrådet gir gratis aktivitetsskole til alle 1.-klassinger

 

Velferdsprofitørene snart borte

Det borgerlige byrådet konkurranseutsatte velferden og velferdsprofitørene tjente seg rike på oppvekst- og omsorgstjenester. Det rødgrønne byrådet har systematisk tatt tilbake tjenestene som har gjort at velferdsprofitørene er på vei bort. Velferden begynner å bli fri for profitt akkurat slik det skal være. Fellesskapets skatteinntekter skal brukes på barnehage, skole, helse og omsorg.

Oslo Høyre, garantisten for velferdsprofitører

 

Skolevaktmesterne tilbake i egenregi

Det var stor jubel hos skolevaktmesterne etter at det ble kjent at Oslo kommune ikke benytter seg av opsjonen de hadde med NEAS. Dette er en sak Fagforbundet Oslo har jobbet for i lang tid.

- For å sikre god nok kunnskap om byggene som skal driftes og vedlikeholdes er det viktig for skolene å ha en fast, egen ansatt vaktmester, understreker han. -Bygg blir stadig mer teknisk avanserte for å gi riktig inneklima, og det tar tid å tilegne seg den nødvendige kompetansen. Derfor er det en fordel at vaktmesteren er fast ansatt av kommunen. Når man setter jobben ut på anbud risikerer man derimot at vaktmesteren skiftes ut hver gang kommunen fornyer kontrakten, og en ny person må dermed lære byggene å kjenne og opparbeide seg slik kompetanse, forklarte skolevaktmester Trond Grande i 2018.

Satser på egne vaktmestre 

 

Kollektivsatsing

Byrådet har investert i 87 nye og moderne trikker som Sporveien, Oslo kommunes eget selskap, skal kjøre og vedlikeholde. En viktig milepæl for satsingen på kollektivtilbudet i byen. Det har blitt flere sykkelveier og veien mot et bilfritt sentrum har startet.

Nå kommer de nye Oslo-trikkene 

 

Starten på en ny boligpolitikk

I valgkampen var en ny boligpolitikk en viktig sak for Fagforbundet Oslo. Derfor var det ekstra gledelig at det settes av 12 millioner kroner til en tredje boligsektor, det blir flere kommunale boliger og det settes av 378 millioner kroner til husleieregulering i økonomiplanperioden. Dette signaliserer starten på en ny boligpolitikk i hovedstaden. For mange av våre medlemmer har det blitt vanskelig å kjøpe bolig og en tredje boligsektor kan være en del av løsningen.

Slik vil byrådet i Oslo gjøre veien inn på boligmarkedet enklere 

 

Arbeidsliv i fokus

Det rødgrønne byrådet sa nei til endringer i arbeidsmiljøloven fra første dag og sendte et tydelig signal om at et seriøst arbeidsliv ville bli en hjertesak. Deretter har heltid, vikarpool, tillitsreform og arbeidstidsreduksjon blitt satt på agendaen, men vi har ikke kommet i mål og forventer mye de neste fem årene om disse temaene.  

Oslo vil ha egne ansatte med fulle stillinger som vikarer i barnehagene

Tillitsreformen er i gang