Fem gode år - Fagforbundet

Fem gode år

For fem år siden - 21. oktober 2015 - fikk Oslo et nytt og rødgrønt byråd. Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne ble enige om byrådsplattformen som skulle gi Oslo en varmere og grønnere kurs.

Debattinnlegg publisert i VårtOslo.no av Roger Dehlin, leder Fagforbundet Oslo

 

Sammen med partiet Rødt utgjorde byrådspartiene det som for første gang på nesten to tiår ikke lenger var et borgerlig flertall i hovedstaden. Blant de som jublet høyt over valgresultatet var oss i fagbevegelsen som hadde jobbet lenge for et rødgrønt flertall og en politikk som kommer vanlige arbeidstakere til gode. 5 år senere er det på tide å se hva den nye kursen har betydd for ansatte og innbyggere i Oslo.

 

Da Høyre og de borgerlige partiene mistet flertallet i Oslo etter valget i 2015 skjedde det etter nærmere to tiår med velferdseksperimenter. Kommersielle velferdsselskaper fikk innpass i stort monn, og velferdsprofitørene som stod bak selskapene tjente svært godt på å drive sykehjem, barnehager, renovasjon, vaktmestertjenester og barnevernstjenester for å nevne noe. I stedet for å selv utvikle og drive velferdstjenestene ble Oslo kommune i stadig større grad en kommune som utviklet og opparbeidet seg kompetanse på bestilling, anbud, kontraktsoppfølging og kontroll. Taperne var innbyggerne som opplevde at det ble kuttet i tjenester, og de ansatte som gjennom dårligere lønns- og pensjonsbetingelser måtte betale mye av prisen for å fylle bankkontoene til velferdsprofitørene.

 

Fem år med rødgrønt byråd har satt en stopper for anbudsiveren i Oslo kommune. Når kontraktene med kommersielle drivere av sykehjem har gått ut, så har byrådet hatt styrke nok til å ta over driften av sykehjemmene selv, eller la ideelle drivere ta over. Da systemet for søppelinnhenting – som Høyre i sin tid hadde sørget for å sette ut på anbud – sviktet totalt, tok det rødgrønne byrådet oppryddingsansvar, kjøpte opp renovasjonsbiler og overtok driften selv. Vår påstand er at dette er til det beste for både innbyggere og ansatte i Oslo.

 

Enhver kommunes viktigste ressurs er mennesker. Et seriøst og organisert arbeidsliv i Oslo er viktig for oss både som innbyggere og som arbeidstakere. Det rødgrønne byrådet har forstått betydningen av det, og har utviklet Oslo-modellen for et seriøst arbeidsliv. Med den bruker kommunen sin betydelige innkjøpsmakt til å stille krav om at leverandører bidrar til et seriøst arbeidsliv og gjør det attraktivt å utdanne seg til fagarbeider. Krav om tarifflønn, bruk av faglært arbeidskraft, lærlinger, lønn mellom oppdrag og at det er registrert til enhver tid hvem som er på jobb gjennom systemet HMS-reg er svært viktige grep. Dette systemet ble i utgangspunktet utviklet for byggebransjen, men utvides nå til å gjelde andre områder i Oslo kommune.

 

Oslo er en by med store økonomiske forskjeller. Det er derfor viktig å ha felles arenaer der alle kan delta. Aktivitetsskolen er en arena der det tidligere var store skiller i hvem som benyttet seg tilbudet. Mens så å si alle var med på aktivitetsskolen i skolekretser der det er få lavinntektsfamilier, deltok mindre enn en tredel av barna i enkelte andre områder. Byrådet har gradvis innført gratis aktivitetsskole for flere og flere klassetrinn i flere og flere bydeler, og på den måten sørget for at flere barn inkluderes.

 

En stor utfordring som byrådet gjenstår å levere resultater på er heltidskampen. Heltid handler om en forutsigbar hverdag og et trygt liv. Altfor mange arbeidstakere – ikke minst ansatte i kommunen -er avhengig av å «jakte på» ekstravakter for å få endene til å møtes. Det er i kvinnedominerte yrkes det er vanligst å jobbe deltid. Å etablere en heltidskultur er derfor også viktig i et likestillingsperspektiv. Til tross for at byrådet har en uttalt gode intensjoner på dette området, så går fremdeles altfor mange ansatte i kommunen på en brøkstilling.

 

Det rødgrønne regimet i Oslo innebærer et retningsskifte som virkelig betyr noe for de ansatte i kommunen. Fem år etter at en ny kurs ble staket ut har mye blitt oppnådd, mens noe må det jobbes enda hardere med for å få til. Det rødgrønne prosjektet i Oslo er derfor langtfra ferdig. Fagforbundet Oslo ser fram til å samarbeide videre med de rødgrønne for å videreutvikle byen og politikken til det beste for både innbyggere og ansatte.