Fare for streik i Oslo kommune - Fagforbundet

Fare for streik i Oslo kommune

KAHs forhandlingsdelegasjon
KAHs forhandlingsdelegasjon, f.v. Per Egil Johansen og Roger Dehlin. (Foto: Oslo kommune)

I dag kl. 1300 starter meklingen i tariffoppgjøret i Oslo kommune. Arbeidsgiver har til nå motsatt seg kravet om å få pensjonsvedtektene inn som en del av tariffavtalen.

– For oss er det viktig at ansatte i Oslo kommune skal ha forhandlingsrett på tjenestepensjonen sin, slik ansatte i alle andre kommuner i landet har. Vi kan ikke akseptere at arbeidsgiver kan endre vilkårene for oss, sier Fagforbundet Oslos leder Roger Dehlin.

Om partene ikke blir enige innen onsdag 14. oktober kl. 24.00 kan det bli streik i Oslo kommune. For Fagforbundets del betyr det at om lag 1600 medlemmer går ut i streik. En rekke virksomheter i Oslo kommune vil rammes, blant annet aktivitetsskoler, barnehager og bydelsadministrasjon i bydelene Østensjø, Alna og Frogner. I tillegg tas det ut medlemmer i en rekke av kommunenes etater.

Fagforbundet har 15 665 medlemmer i Oslo kommune.