Et krevende Oslobudsjett med noen lysglimt - Fagforbundet

Et krevende Oslobudsjett med noen lysglimt

img_1801.jpg

Koronapandemien har gjort at det rødgrønne byrådet måtte legge frem et helt annerledes budsjett enn forventet. – Tre høydepunkter er at alle sykehjem skal tilbake i egenregi, høyere grunnbemanning i noen barnehager og starten på en ny boligpolitikk, sier Anna Elisabeth Uran.

Fagforbundet Oslo har forståelse for at Oslobudsjettet har blitt preget av koronapandemien og at flere politiske prosjekter har blitt satt på vent, som for eksempel gratis skolemat. I en utrygg tid er det viktig med trygt lederskap. Det settes av 2 milliarder kroner til koronapandemien som er viktig for alle våre medlemmer som har gjort en formidabel innsats for fellesskapet. På en annen side er kutt i bydelsrammene.

- Kutt i bydelsrammene er veldig alvorlig og vil ramme mange mennesker. Det er i bydelene folk bor og der velferdstjenestene er som skole, helse og eldreomsorg. Vi håper at Stortinget vil hjelpe kommune-Norge slik at disse kuttene kan revereres før budsjettet skal endelig vedtas i desember, sier Anna Elisabeth Uran. 

Sykehjem skal tilbake i egenregi

Fagforbundet Oslo har i en årrekke jobbet for at sykehjemmene i Oslo skal tas tilbake i egenregi. Det kommer helt klart frem i budsjettet at tiden for velferdsprofitører i eldreomsorgen er over og kontrollen skal tilbake til Oslo kommune. Det vil gi bedre kvalitet for brukerne og bedre arbeidsbetingelser for de ansatte.

- Det rødgrønne byrådet har snakket om at alle sykehjemmene skal tilbake i egenregi. Derfor er det gledelig at det settes av 135 millioner kroner til dette. Dette er en seier for fagbevegelsen, sier Anna Elisabeth Uran som er 2. nestleder i Fagforbundet Oslo.

Flere ansatte i barnehagene

Det rødgrønne byrådet har satt av 50 millioner kroner denne bystyreperioden for å øke grunnbemanningen i noen barnehager. Det innebærer 15-20 flere heltidsstillinger i barnehagene.

- Prøveprosjektet med høyere grunnbemanning i barnehagene er en god start. Det vil føre til færre vikarer og mer heltid. I tillegg er det gledelig at gjøres ytterligere satsinger på aktivitetsskolen (AKS) slik at 17 500 barn vil ha gratis AKS fra høsten 2021, sier Uran.

Starten på en ny boligpolitikk

I valgkampen var en ny boligpolitikk en viktig sak for Fagforbundet Oslo. Derfor er det ekstra gledelig at det settes av 12 millioner kroner til en tredje boligsektor, det blir flere kommunale boliger og det settes av 378 millioner kroner til husleieregulering i økonomiplanperioden.

- Dette signaliserer starten på en ny boligpolitikk i hovedstaden. For mange av våre medlemmer har det blitt vanskelig å kjøpe bolig og en tredje boligsektor kan være en del av løsningen. Derfor er dette et positivt signal og noe vi støtter, sier nestlederen.

Fagforbundet Oslo er også fornøyd med:

  • Det settes av 18 millioner kroner i 2021 for å få flere i arbeid.
  • 20 millioner kroner til å rehabilitere rusinstitusjoner.
  • 5000 nye kulturskoleplasser.
  • Satsingen på en heltidskultur fortsetter.
  • Innføres en ny versjon av HMSREG (elektronisk verktøy for mannskapsregistrering og er utviklet for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping).

For ytterligere kommentarer:

Anna Elisabeth Uran, 2. nestleder i Fagforbundet Oslo.

Telefon 905 60 448.