Sammen blir vi sterkere - Fagforbundet

Sammen blir vi sterkere

pensjon25

Postkom har blitt en del av Fagforbundet og Fagforbundet Oslo får tre nye fagforeninger. – Vi skal ta vare på styrkene fra Postkom og sette oss grundig inn i et nytt samfunnsviktig området, sier Anna Elisabeth Uran.

At Postkom har blitt en del av Fagforbundet innebærer at Fagforbundet Oslo har passert 45 000 medlemmer. Det innebærer også at regionen vil ha tre nye fagforeninger.

  • Fagforbundet Post Oslo og omegn.
  • Fagforbundet finans og teknologi.
  • Fagforbundet post og ledere (navnet er ikke endelig fastsatt).

Styrket tariffmakt

2020 skal brukes til å tilpasse oss til hverandre. Postkom vil få plass i regionstyret, yrkesseksjonen for samferdsel og teknisk, pensjonistutvalget og ungdomsutvalget. 2. nestleder i Fagforbundet Oslo er godt fornøyd med prosessen så langt og ser mulighet for styrket tariffmakt i fremtiden.

– Vi tar steg for steg og prosessen har gått bra foreløpig. Vi skal samarbeide for å finne en god måte å ta vare på styrkene fra Postkom, og samtidig får Fagforbundet et nytt og samfunnsviktig området å sette seg inn i, sier Anna Elisabeth Uran.

– De fleste av medlemmene i Postkom tilhører tariffområdet i Spekter. Vår tariffmakt i Spekter blir styrket som en følge av sammenslåingen, og det gjør godt nå foran tarifforhandlingene sier Uran videre.

Mette Nord ønsker Postkom velkommen.
Mette Nord ønsker Postkom velkommen. (Foto: Fagforbundet)