Høyere lønn i egen regi - Fagforbundet

Høyere lønn i egen regi

img_0022.jpg

Norlandia konsernet har tidligere driftet Sørenga barnehage. I 2018 var det slutt og kommunen tok over. Resultatet ble som det pleier. Høyere lønn til de ansatte. Det betyr noe hvem du stemmer på.

Det er glede å spore blant de ansatte i Sørenga barnehage etter at byrådet tok tilbake barnehagen i egen regi. En ansatt gikk for eksempel opp 80.000 kroner i årslønn, ni barnehagemedarbeidere fikk over 45 000 kroner mer i årslønn og fire pedagogiske ledere fikk over 32 000 kroner mer i lønn. I tillegg blir de ansatte i Sørenga barnehage omfattet av Oslo kommunes pensjonsordning.

1. nestleder i Fagforbundet Oslo, Vidar Evje, er klar på at dette vil innebære store summer for våre medlemmer gjennom arbeidslivet og at det er noe av grunnen til at vi vil ta tilbake tjenestene. Nei til konkurranseutsetting og privatisering er en av våre hovedsaker i valgkampen. Profitt har ingenting med drift av velferdstjenester å gjøre. 

Du stemmer på din egen arbeidsgiver

Vi har sett eksempler etter eksempler på at når en kommersiell barnehage eller sykehjem blir tatt tilbake i egen regi så får de ansatte høyere lønn. Denne barnehagen er et eksempel og Uranienborghjemmet et annet eksempel. Å kjempe for en politikk som innebærer det motsatte er å kjempe for lavere lønn til de ansatte. Fagforbundet Oslo er mot kommersielle aktører i velferden vår, de blåblå er for.  

– Det borgerlige byrådet konkurranseutsatte og solgte kommunale barnehager i sin siste periode. Det er all grunn til å tro at dette kan skje igjen hvis det blir byrådsskifte i Oslo. Konsekvensen for ansatte er at de mister alle rettighetene de har som ansatte i Oslo kommune. De må regne med lavere lønnsutvikling framover sånn som tariffavtalene på privat område er pr i dag, sier Vidar Evje 

– Kommunalt ansatte må huske at de faktisk stemmer på sin egen arbeidsgiver. Den eneste tryggheten for at barnehagene ikke blir konkurranseutsatt er at partiene på venstresiden får flertall i kommunevalget, sier Evje.

1. nestleder i Fagforbundet Oslo, Vidar Evje, er glad på vegne av de ansatte i Sørenga barnehage.
1. nestleder i Fagforbundet Oslo, Vidar Evje, er glad på vegne av de ansatte i Sørenga barnehage.