Et forbilde for nye tillitsvalgte - Fagforbundet

Et forbilde for nye tillitsvalgte

img_2932.jpg

Tor Grøtting ble valgt som tillitsvalgt på sitt første møte i fagbevegelsen. Etter det har det gått slag i slag. Han vil uten tvil være et forbilde for fremtidige tillitsvalgte.

Tor Grøtting går ut av heisen i 4. etasje for å få blomster etter å ha gått av med pensjon, men han er mest opptatt av å finne saksbehandleren til en sak som foregår. Det er et godt symbol på tiden som tillitsvalgt for Tor. Det handler om å kjempe for medlemmene.

Skulle melde seg ut, men...

Hvordan var ditt første møte med Norsk Kommuneforbund/Fagforbundet?

- Det var faktisk på årsmøte i 1983. Jeg var sint og skulle på årsmøte til Tjenestemannsforeningen ved rådhuset som det het den gangen. Vi skulle kaste styret og jeg skulle melde meg ut dagen etter. Det endte med at hele bordet vårt ble valgt inn i styret, inkludert meg selv, sier Tor Grøtting.

Hvorfor ble du tillitsvalgt?

- Jeg klarer ikke stå med lua i hånda når jeg ser noen som blir behandlet urettferdig. Det gjelder som tillitsvalgt og det gjelder i livet. Det er grunnen til at jeg ble tillitsvalgt sier Tor Grøtting etter at han har takket for seg som fagforeningsleder.

En markant skikkelse

Tor har hatt mange verv på mange nivåer i Norsk Kommuneforbund og Fagforbundet. Siden 2011 har han vært leder for Fagforbundet Oslo kemnerkontor avd. 730. Vi setter trolig stor pris på engasjementet og særlig måten han har kjempet for medlemmer som har vært i en vanskelig situasjon.

- Tor Grøtting har vært en markant tillitsvalgt og fagforeningsleder i Fagforbundet Oslo og tidligere i Norsk Kommunalforbund i mange år. Han har vært synlig i mange av våre styrende organer, sier Vidar Evje som er 1. nesteleder i Fagforbundet Oslo.

- Tor har vært et godt eksempel for andre tillitsvalgte på å ta de svakes side og stå opp for de sakene man virkelig tror på. Han har vært et forbilde for andre tillitsvalgte, sier Evje videre.