Skuffet over Rødt - Fagforbundet

Skuffet over Rødt

21908289_10159280294115456_1405339485_o.jpg

Klimavennlig jobbreiser er utarbeidet som en følge av partssamarbeid i Oslo kommune. Rødt valgte å stemme med de borgerlige partiene å kutte i midler til klimavennlig tiltak. – Vi er skuffet og forundret sier Per Egil Johansen, som er leder av KAH.

For noe uker tilbake signerte det rødgrønne byrådet og arbeidstakernes organisasjoner en felles erklæring om å jobbe sammen for at kommunes ansatte skal reise enda mer klimavennlig til og fra jobben i årene som kommer. Kommunale virksomheter kan søke om midler til klimavennlig jobbreiser, for eksempel til sykkelstativ. Det var en skikkelig god dag, men Rødt og de borgerlige partiene har andre tanker.

Hadde ikke forventet dette

Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH) i Oslo som består av Fagforbundet, Skolenes Landsforbund, Fellesorganisasjonen og Creo er meget overrasket over Rødt som stemte ned tiltak som er en direkte følge av partssamarbeid i Oslo kommune. Leder av KAH, Per Egil Johansen, er både skuffet og forundret.

– KAH er overrasket over at Rødt velger å stemme ned tiltak som kommer som en følge av godt partssamarbeid i Oslo kommune. Jeg hadde ikke forventet at det kom en stemme imot noe som er jobbet frem av partene i arbeidslivet. Sånn skal det ikke være, sier Per Egil Johansen.

– Klimavennlige jobbreiser er et tiltak som vil legge forholdene til rette slik at de ansatte i Oslo kommune kan velge klimavennlig jobbreiser. Jeg stiller meg undrende til at noen partier i det hele tatt ikke støtter dette med hele klimahjertet, sier Johansen videre.

Pengene må være på plass i 2020

Det grønne skiftet har ikke tid til å vente på noen. Fagforbundet Oslo og fagforeningene forventer at dette løser seg så fort som overhode mulig og at fagbevegelsen blir lyttet til av flere partier enn de som sitter i byråd.  

– Jeg forventer at det ligger midler i budsjettet som presenteres i september og at Rødt stemmer for dette i desember når budsjettet skal vedtas. Fra 2020 må dette være på plass. Det forventer fire fagforeninger og medlemmene, sier en bestemt Per Egil Johansen.