Alle fornøyd med yrkeskonferansen for helse og sosial - Fagforbundet

Alle fornøyd med yrkeskonferansen for helse og sosial

56696925_395024741080970_5473325967755706368_n.jpg
Leder for yrkesseksjonen for helse og sosial, Helge Sporsheim, var godt fornøyd med dagen.

Over 40 fornøyde deltakerne fra yrkesseksjon helse og sosial deltok på yrkeskonferansen. Framtidens arbeidsliv var et godt stikkord for dagen.

Hvordan ser jobbene våre ut i framtida? Hvordan kan Fagforbundet Oslo ivareta interessene til sine medlemmer når det gjelder utdanning, kompetanse, lønn og tariff? Dette var tema da Fagforbundet Oslo hadde innkalt til regionkonferanse ved Thon konferansehotell i Oslo for de ulike yrkesseksjoner.

Kompetanse nøkkelen til framtidens arbeidsliv

Samfunnet er i rask forandring. Tillitsvalgte skal ivareta medlemmenes interesser. Det gjelder ikke bare lønn og tariff, men også innholdet i våre jobber med muligheter for utdanning og faglige påfyll. På den enkelte arbeidsplass er det viktig at de tillitsvalgte og ledelsen setter seg ned og utarbeider kompetanseplaner. Hva er kravene til kompetanse ved min arbeidsplass i tiden framover? Hvordan kan forholdene legges til rette for at de ansatte skal ha mulighet til å tilegne seg den kompetansen som kreves? Konferansen var lagt opp med interessante innledninger og gruppearbeid.

Handlingsplaner vedtatt

En slik regionkonferanse arrangeres hvert 2. år. Det ble vedtatt en handlingsplan som yrkesseksjon helse og sosial skal jobbe med de to neste årene. Viktige tiltak her er f.eks. å gi de tillitsvalgte nødvendig opplæring til å gjennomføre drøftingsmøter om kompetanseplaner, utvikle og tilrettelegge for yrkesfaglige tilbud og arbeide for å rekruttere medlemmer til prøvenemder.

Medlemmene må bruke stemmeretten

I år er det kommunevalg. Det ble også understreket at det vil få stor betydning for lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer at det rødgrønne byrådet får fortsette. Høyre og Frp legger opp til privatisering av kommunale tjenester som gir dårligere lønns- og pensjon for våre medlemmer. Det blir viktig for Fagforbundets medlemmer at nåværende byråd får fortsette.

Leder av Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin, innledet om yrkesfaglig arbeid.
Leder av Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin, innledet om yrkesfaglig arbeid.
56598196_546849015841520_3945118218053484544_n.jpg