Endelig blir vi lyttet til - Fagforbundet

Endelig blir vi lyttet til

54799187_279430712950778_2828446104280891392_n.jpg

AKS-nettverket fikk lyttebesøk av byrådssekretær Tarjei Helland (SV). Alle er godt fornøyd med satsingen til byrådet, men Fagforbundet Oslo ønsker mer heltid i Aktivitetsskolen.

Randi Færevik startet dagen med å rose arbeidet til det rødgrønne byrådet, spesielt at alle førsteklassinger vil ha gratis AKS i løpet av året. Over 15 500 barn vil få gratis AKS i Oslo.  

– Fagbevegelsen blir lyttet til under dette byrådet og det er slik det skal være. Det er godt at politikerne kommer til oss for å lytte og ikke fortelle oss hva de skal gjøre, sier Randi Færevik som er leder for yrkesseksjon for kirke, kultur og oppvekst.

Høye forventninger

Bakgrunnen for møte var at AKS-nettverket ønsket å komme med innspill til byråd for oppvekst og kunnskap, særlig med tanke på innhold og kvalitet.

Marianne Næss tok ordet først og slapp det ikke med det første.

– Vi er veldig opptatt av jobben vår og brenner for at det skal bli bedre. Vi er godt fornøyd, men forventer mer neste periode. At flere har fått tilgang er utrolig viktig. Nå ønsker vi å flytte fokus til bemanning, ledelse, ernæring og innhold, sier Marianne Næss.

Ønsker AKS-ledere

Fagforbundet Oslo ønsker at det skal være en AKS-leder på vært sted. Da vil AKS bli mer prioritert og kontakten med de ansatte blir bedre.

– Fagforbundet Oslo ønsker flere hele og faste stillinger på AKS. Løsningen er å kombinere stillinger på AKS og skole. I dag er det mange småstillinger og korttidskontrakter på AKS, samtidig som det trengs flere assistenter og barne og ungdomsarbeidere i skolen. Flere AKS/skoler tilbyr assistenter hele stillinger nettopp pga godt samarbeid skole/AKS, sier Jessica Rundin som er nyvalgt nestleder i yrkesseksjonen for kirke, kultur i etterkant av møte.

– Det blir bedre kontinuitet og de ansatte blir mer engasjert i jobben. Det blir ikke så ofte utskiftninger som innebærer at barna vil møte samme personen hver dag, sier Rundin videre.   

Avslutningsvis ble temaer som kurs (og anledning til å gå på disse), innholdet i AKS, sosial kompetanse, foreldrebetaling og hvordan samarbeidet med kulturtilbud og frivilligheten bør organiseres diskutert.

4d9ac0d034a147898d852729c751c6c4