Helsesekretærene er navet i helsetjenesten - Fagforbundet

Helsesekretærene er navet i helsetjenesten

img_0570.jpg

Helsesekretærer gjør at hjulene går rundt i helsetjenestene. Vi må alltid ha fokus på helsesekretærer og det har Fagforbundet Oslo.

Leder av yrkesseksjonen for helse og sosial, Helge Sporsheim, deltok nylig i en paneldebatt hvor tema var hvordan bidra til økt kvalitet i helsesekretærutdanningen. Helge brenner for at vi må snakke opp helsefagsekretærene, sette pris på innsatsen de gjør hver eneste dag og skape en utdanningen hvor kvalitet er det bærende prinsippet.

Hva var hovedbudskapet ditt under paneldebatten?

– Vi må ha bedre rekruttering til sykehusene og legekontorene. Flere gutter må velge helsesekretær som yrke og det må være nok praksisplasser under utdanningen. Dette var hovedpunktene mine under paneldebatten, sier Helge Sporsheim.

Hva er den største utfordringen med helsesekretærutdanningen?

– For å kunne møte og løse fremtidens krav og arbeidsoppgaver i helsesektoren kan en ikke sløse verken med talent eller kompetanse. Helsesekretærutdanningen må være i tråd med kravene som stilles og det må være mulig å utvikle seg faglig i ulike retninger etter endt grunnutdanning. Gode fagskoletilbud er et vesentlig virkemiddel, sier Sporsheim.

Hvorfor er helsesekretærer viktige?

– Helsesekretærutdanningen er bred. Den består av IKT sikkerhet, logistikk, pasientservice skiftestuearbeid, blodprøvetaking og annet laboratoriearbeid samt medisinsk kontorfag -  som er det faget helsesekretærene er spesialister på. Uten dem stopper helse-Norge opp. 

Fakta

  • En helsesekretær er en fagutdanning over tre år i videregående skole. Det er en utdannelse som er tilpasset helsevesenet. Helsesekretærer har autorisasjon som helsepersonell. Personer uten autorisasjon, som for eksempel medisinske sekretærer, kan ikke bruke tittelen helsesekretær.
  • Vanlige arbeidsoppgaver for en helsesekretær er laboratoriearbeid, kontorarbeid og yte service for pasienter. I jobben samarbeider du tett med leger, sykepleiere og andre helsefagarbeidere.
Fra paneldebatten.
Fra paneldebatten.