En seier for lærlingene - Fagforbundet

En seier for lærlingene

fagforbundet64.jpg
Helge Sporsheim. Leder av yrkesseksjon for helse og sosial i Fagforbundet Oslo. (Foto: Kine Michelle Bruniera)

Bemanningsbyråer er ikke lærebedrifter ifølge Kunnskapsdepartementet. – Dette er en stor seier for våre medlemmer. Lærlinger bør ikke kunne leies ut fra bemanningsbyråer, sier Helge Sporsheim.

Fagforbundet Oslo har reagert kraftig på at bemanningsbransjen forsøker å komme på banen som lærebedrifter, en lærling er ikke en vare, sier Helge Sporsheim som er i yrkesopplæringsnemnda for LO.

«Det er vanskelig å se for seg at en bemanningsbedrift vil kunne oppfylle vilkårene for å bli godkjent som lærebedrift i fag hvor bedriften ikke har egen produksjon», står det i svaret fra Kunnskapsdepartementet.  

Dette griper rett inn i en pågående sak i Oslo, der bemanningsbyrået Adecco ha inne en søknad om å bli opplæringsbedrift i tømrerfaget og i betongfaget, med ønske om å ha lærlinger på plass fra høsten av. Adecco har nå trukket søknaden etter at departementet kom på banen med sin ikke anbefaling.

– Det er veldig bra at departementet sier at lærlinger ikke skal leies ut og at bemanningsbedrifter ikke oppfyller kravene til lærebedrifter. Vi må passe på at Oslomodellen ikke forringes eller blir angrepet, sier Helge Sporsheim

– Bemanningsbyråer er tuftet på å satse på billigst mulig arbeidskraft for å tjene mest mulig penger. Kompetanse og opplæring er ikke fundamentet. Bemanningsbyråer er langt fra lærebedrifter og alle fremtidige søknader bør avslås, sier Helge Sporsheim.