Plassfratredelse fra to tillitsvalgte i Fagforbundet Sykehus og Helse, Oslo, avd. 028 - Fagforbundet

Plassfratredelse fra to tillitsvalgte i Fagforbundet Sykehus og Helse, Oslo, avd. 028

Fagforbundet Oslo viser til pressemelding fra Fagforbundet Sykehus og Helse, Oslo og tar beslutningen om plassfratredelse til orientering.

Fagforbundet Sykehus og Helse, Oslo har publisert følgende pressemelding:

Fagforbundet Sykehus og Helse hadde styremøte i går 13.3.19 der vi behandlet søknad om plassfratredelse fra to tillitsvalgte. Styret hadde gjennomgang av saken og fattet følgende vedtak:

Fagforbundet Sykehus og Helse har 13.3.19 mottatt varsel om plassfratredelse (for to tillitsvalgte.)
Styret i fagforeninga aksepterer dette og støtter avgjørelsen. Styret ber leder om at dette gjøres kjent i region Oslo snarest.

Styret ber også om at søknadene om plassfratredelse legges ved.

Det ble gjort et enstemmig vedtak om å akseptere fratredelsen. Styret understreker at fagforeningas fremste mål er å hjelpe medlemmer som ber om hjelp, og det vil vi fortsette med.

Fagforbundets nestleder Sissel M. Skoghaug uttaler:
For Fagforbundet på nasjonalt plan har det viktigste i denne saka vært at våre to kvinnelige medlemmer skal bli ivaretatt på best mulig vis.

Vi har sagt at vi mener de to tillitsvalgte burde snakket med de to kvinnene før de foretok seg noe mer i denne saka. Ut over dette er det den lokale fagforeninga som har håndtert saka, i tråd med våre vedtekter, sier Sissel M. Skoghaug.

Hun legger til:

-Fagforbundet sentralt har ikke drøfta om det har vært gjort noe i denne saka som er i strid med våre vedtekter. Vi har dermed heller ikke hatt noen diskusjon om suspensjon og heller ikke utøvd noe press overfor noen i denne saka, sier Skoghaug.

 

Fagforbundet Oslo bekrefter å ha blitt informert om plassfratredelse fra de to tillitsvalgte i Fagforbundet Sykehus og Helse, Oslo med de vedlegg som er nevnt i pressemeldingen. Fagforbundet Oslo har tatt plassfratredelsen til orientering.