Roger Dehlin: -Frp vil at eldre og ansatte skal betale for billigere eldreomsorg - Fagforbundet

Roger Dehlin: -Frp vil at eldre og ansatte skal betale for billigere eldreomsorg

-For å si det rett ut så er det de eldre og de ansatte som jobber med de eldre som blir de store taperne hvis Carl I. Hagen får det som han vil. Det er også spesielt at en mann som selv har saksøkte Statens pensjonskasse for å hindre at hans stortingspensjon blir regulert lavere er den som nå mener at det er helt greit og radere andres pensjoner, tordner Dehlin.

Carl I. Hagen lanserte i NRK Østlandssendingen i går et forslag om å konkurranseutsette all eldreomsorgen i Oslo kommune. Det er et forslag som først og fremst vil ramme de eldre og de ansatte som jobber i eldreomsorgen. 

- Hagen er virkelighetsfjern, og mener det er de som jobber i eldreomsorgen som skal betale prisen for hans ideologi. Han avslører at han ikke bryr seg verken om kvaliteten på tjenestene til de eldre, eller de som skal gjøre jobben. Det blir spesielt når en som argumenterer for at private skal drive all eldreomsorg er den som beskylder andre for å være ideologiske, sier Fagforbundet Oslos leder Roger Dehlin.

- Det er store rent faglige fordeler med å drive eldreomsorg i kommunal regi. For det første så gir det større fleksibilitet til å tilpasse tilbudet til hva både den enkelte eldre har behov for og hva som er behovet i befolkningen. Kommunen har direkte styring med sine egne tjenester når den selv driver tjenestene. Langtidskontrakter med private kan ikke på langt nær tilby samme fleksibilitet til å sette i gang nye tilbud eller dimensjonere tilbudet til byens befolkningen, mener Dehlin.

- Det som virkelig gir dyre og dårlige tilbud er når bedriftene som har vunnet anbud kaster inn håndkleet, og kommunen må ta over oppdraget umiddelbart. Hagen og FRP har trolig ikke fått med seg Veireno og renovasjonsskandalen i Oslo kommune. Hva tror Hagen dette har kostet innbyggerne i Oslo kommune? Innen Eldreomsorgen har vi i de siste årene hatt en rekke skandaler. De fleste husker Adecco-skandalen og erfaringene fra Ammerudlunden og Midtåsenhjemmet. Utfordringen der er nettopp at private drivere har brutt kontrakten, og at Oslo kommune har måtte ta over. Innenfor hjemmetjenester så vi noe av det samme når Oslo kommune så seg nødt til å avslutte avtalen med Orange Helse pga mislighold av kontrakten. Hadde kommunen overlatt all eldreomsorg til private, ville de ikke lengre hatt noen beredskap eller kompetanse til å ta over når slike situasjoner oppstår, hevder Dehlin.

- En annen årsak til at Hagens forslag er dårlig er hensynet til de ansatte. Ansatte i private sykehjem og hjemmetjenester har gjennomgående mye dårligere pensjonsordninger og lønn enn kollegaene som har Oslo kommune som arbeidsgiver, selv om de utfører samme jobb og har samme kompetanse. Det er sosial dumping når ansatte mister pensjonsrettigheter, rettigheter til AFP og får en langt dårligere lønnsutvikling på grunn av at et kommersielt konsern tar over driften. Det er etter hvert blitt sånn at noen få, internasjonalt forankra selskaper har tatt kontroll over «markedet» av privatdrevne sykehjem. De gjør milliardbutikk på offentlige tilskudd, og det er først og fremst de ansatte som må betale regninga, sier Dehlin.

- For å si det rett ut så er det de eldre og de ansatte som jobber med de eldre som blir de store taperne hvis Carl I. Hagen får det som han vil. Det er også spesielt at en mann som selv har saksøkte Statens pensjonskasse for å hindre at hans stortingspensjon blir regulert lavere er den som nå mener at det er helt greit og radere andres pensjoner, tordner Dehlin.