Ikke svekk kvinners reproduktive rettigheter - Fagforbundet

Ikke svekk kvinners reproduktive rettigheter

image3.423810.59390.jpg
(Foto: Anne Skotheim/Fagbladet)

8. mars går vi i tog for blant annet at ingen skal røre abortloven! Møt opp Youngstorget i kveld kl. 18.00.

Fagforbundet Oslo er sterkt imot enhver svekkelse av kvinners reproduktive rettigheter. Høyre og KrF bruker kvinners reproduktive rettigheter som forhandlingskort i regjeringsforhandlingene. Regjeringen øker klasseskillene mellom kvinner som kan kjøpe seg behandling utenfor det offentlige helsetilbudet, og kvinner som ikke kan det. Dette vil vi ikke være med på.

Bioteknologinemda gikk i 2012 inn for å tillate eggdonasjon, med begrunnelse at det er en forlengelse av andre lovlige typer assistert befruktning som offentlige helsetjenester tilbyr i dag. Eggdonasjon er tillatt i en rekke europeiske land, og Stortingsflertallet stemte våren 2018 for å tillate eggdonasjon. Regjeringen Solberg setter seg altså over flertallet i Stortinget i spørsmålet om behandlingen av bioteknologiloven og hvem som skal få hjelp til assistert befruktning. Fagforbundet Oslo krever en likebehandling av mannlig og kvinnelig infertilitet, og mener derfor regjeringen går i helt gal retning når de blokkerer både eggdonasjon og assistert befruktning for enslige. 

De konservative høyrekreftene er på frammarsj i Europa, og de er opptatt av å innskrenke kvinners rett til selvbestemt abort. I Italia har 70 % av legene reservert seg fra å ta aborter. Kvinner har etter loven rett til fri abort – hvis hun kan finne en lege som vil utføre den innen fristen på 12 uker. Vi ser at abortrettighetene innskrenkes i flere land, og i Norge svekkes kvinners rettigheter i abortloven for første gang på 40 år. Det er helt uforståelig for oss at KrF skal kunne få lov til å sitte som dommer over kvinners rett til å bestemme over sin egen kropp.

Rettigheter for kvinner som har blitt opparbeidet over flere tiår angripes, og klasseskillene i Norge går nå helt inn i mors liv. De som har råd til å reise til utlandet for å få hjelp og behandling, eller har råd til å kjøpe seg private undersøkelser som for eksempel tidlig ultralyd, får tilgang til et helt annet tilbud enn de som benytter seg utelukkende av offentlige tjenester. I praksis er det de uten økonomiske ressurser som kjenner KrFs forhandlingsseier mest på kroppen.

Tidlig ultralyd i svangerskapet kan avdekke en rekke komplikasjoner, sykdommer og alvorlige avvik. Det fins livreddende behandlinger som kan igangsettes under graviditeten, men for å kunne gjøre det er man avhengig av at det blir oppdaget. Tidlig ultralyd bidrar derfor til trygghet for både mor og barn. Slik det er i dag risikerer vi at familiene med dårligst råd, også er de som får de sykeste barna. Vi mener alle bør få det samme tilbudet om tidlig ultralyd gjennom det offentlige helsevesenet.

Retten til å bestemme over sin egen kropp og over sitt eget liv, er helt grunnleggende over alt i verden. For å leve selvstendige, frie liv, må vi selv kunne bestemme hvor mange barn vi vil få, og når vi eventuelt får dem. Vi gir ikke fra oss opparbeidete rettigheter uten kamp!