Lærlingene ofres igjen - Fagforbundet

Lærlingene ofres igjen

Halvparten av elevene på videregående skoler i Oslo får ikke lærlingeplass. Etter at lærlingetaten ble lagt ned i 2004 har lærlingsituasjonen blitt betydelig verre i Oslo, skriver Frode Jenssen i Fagforbundet Oslos ungdomsutvalg.

Det er på tide at den elendige lærlingsituasjonen i Oslo blir tatt på alvor og prioritert langt høyere enn den er i dag. Avgangselevene som ikke får lærlingeplass, får tilbud om et skoleår før de går opp til fagprøven. Dette er ikke et tilfredstillende tilbud. Strykprosenten er langt høyere for disse elevene. Det eneste som er godt nok er to år i lærebedrift.

Det er stort behov for faglærte arbeidere i Oslo. Fagutdanning er en garanti for kvalitet og rekruttering som Oslo kommune trenger for å skape gode offentlige tjenester. Dessverre virker det ikke som byrådet innser det.

Kommunen må skaffe langt flere lærlingplasser enn de gjør i dag. Det holder ikke å sette av tre millioner, slik byrådet foreslår i budsjettet. Vi krever at bystyret øker summen til 20 millioner.

Midlene trengs til målrettede tiltak mot lærlinger og lærelingebedrifter. Veiledere og bedrifter må gis opplæring og motivering slik at de står godt rustet til å motta lærlinger. Samtidig trenger Oslo kommune et opplæringskontor med arbeidsgiveransvar for lærlinger i kommunal sektor. Gjennom dette kontoret kan kommunen gi lærlingen en trygg arbeidsdag, og legge til rette for rekruttering og kvalitet i de kommunale tjenestene framover.