Alle vil ha tariffavtale - Fagforbundet

Alle vil ha tariffavtale

img_1658.jpg
Fra venstre: styrer Magnus Thorud, plasstillitvalgt for Fagforbundet Vanessa Høgvard Bajraktari, plasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet Cathrine Furu.

De ansatte og styrer ville begge ha tariffavtale. Resultatet er bedre lønn, pensjon og arbeidsvilkår. Alle vinner med en tariffavtale.

Fagforbundet og Utdanningsforbundet inngikk nylig en tariffavtale med Fiskevollen Musikkbarnehage i bydel Nordstrand. Dette er en privat barnehage. Det var noe uvanlig at styrer tok delvis initiativ og ønsket at de ansatte skulle ha en tariffavtale. Magnus Thorud, som er styrer, har selv vært fagorganisert i mange år og vet hvor viktig det er tariffavtale.

Begge partier tok initiativ. Hva tenker du om det?

- Dette mener jeg er positivt! Det viser at det er god kommunikasjon mellom begge parter samt. at ledelsen vil det beste for oss ansatte, sier tillitsvalgt i Fagforbundet Oslo Vanessa Høgvard Bajraktari.

Er du fornøyd med tariffavtale og hvorfor er det viktig?

-Jeg er fornøyd med tariffavtale, ja! Mest av alt synes jeg det er viktig fordi det gir bedre pensjonsvilkår enn vi hadde tidligere og det sikrer oss bedre når vi nærmer oss pensjonsalder.

-Hva betyr dette for arbeidsdagene deres?

- I den enkelte hverdagen merker vi det ikke så mye, men vi merker der derimot i fremtiden da blant annet med tanke på den nye pensjonsavtalen og andre rettigheter.

Les mer i Fagbladet.