Tariff2006: Fortsatt uavklart i NAVO - Fagforbundet

Tariff2006: Fortsatt uavklart i NAVO

Forhandlingene innenfor NAVO/helse er fortsatt et stykke unna et endelig resultat. Det betyr at det kan bli streik på en rekke av landets sykehus senere i år.

Innenfor årets NAVO-oppgjør gjenstår det åtte helseforetak i det såkalte B-delsoppgjøret for helseforetakene. Dette oppgjøret ble utsatt til september, og partene har nå gjennomført de foretaksvise forhandlingene.

Etter at LO Stat og NAVO har vært inne og ytt bistand i 23 av helseforetakene, har åtte av dem fortsatt ikke kommet til enighet.

Oppgjøret løftes dermed ut av det enkelte helseforetak og over til LO Stat og NAVO som dermed skal forhandle videre i det som omtales som fase 3 av forhandlingene.

Fase 3-forhandlingene ble innledet onsdag 27. september, og partene har foreløpig ingen frist for disse forhandlingene.

Frist blir først satt i det en av partene bryter forhandlingene og melder oppgjøret inn for Riksmeklingsmannen.

Dermed ligger det i kortene at dersom LO Stat og NAVO ikke blir enige, kan det bli både mekling og konflikt i form av streik eller lock-out, ved følgende åtte helseforetak:

  • Aker universitetssykehus
  • Akershus universitetssykehus
  • Sykehuset Asker og Bærum
  • Sykehuset Østfold
  • Sykehuset Innlandet
  • Ringerike sykehus
  • Helse Sunnmøre
  • Helse Førde.

Partene har nå satt ned en arbeidsgruppe som skal gå gjennom uenighetene i NAVO/helse. Dette arbeidet starter 10. oktober. Det er foreløpig ikke satt noen tidsfrist for arbeidet. LO Stat opplyser at man tar sikte på uravstemning i månedsskiftet november/desember, selvfølgelig forutsatt at man kommer til enighet.