Tariff2006: Enighet i HSH/HUK-området - Fagforbundet

Tariff2006: Enighet i HSH/HUK-området

I dag tidlig sluttet partene seg til riksmeklings-mannens skisse til løsning. Det betyr at det ikke blir streik i området. I denne pressemeldingen kan du lese mer om resultatet.

Ikke streik - enighet i HSH

 

Partene i meklingen mellom arbeidstakerorganisasjonene og Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) sin seksjon for helse, utdanning og kultur kom fram til enighet i årets tariffoppgjør etter å meklet på overtid i  over ni timer. Meklingen berører 7 000 LO-medlemmer i 700 virksomheter.

 

- Det vanskeligste var spørsmål om pensjon og lønn. Arbeidstakerorganisasjonene hadde krevd de samme lønns- og arbeidsvilkårene som i stat og kommune til tross for at dette har vært vanlig praksis. . Arbeidsgiversiden var lite villige til å imøtekomme dette.

 

- Det var svært viktig for oss å få dette til, sier LOs forhandlingsleder Hilde Løkholm. - Dersom vi hadde gitt etter for presset fra arbeidsgiver hadde vi åpnet for at arbeidstakere med  samme jobb ville få ulik lønn, avhengig av hvor vedkommende var ansatt. Det var selvfølgelig umulig for oss å gi etter for et slikt krav.

 

Det andre sentrale stridsemnet var pensjon. Arbeidsgiver ville ha bestemmelser som åpnet for at den enkelte arbeidsgiver skulle kunne endre dagens pensjonsavtaler.

- Det  var viktig for LO å ivareta pensjonsbestemmelsene, dette er sentrale rettigheter for det enkelte medlem, sier Løkholm

 

Hun legger til at hun er glad for at det var mulig å oppnå enighet og unngå konflikt.

- Ingen ønsket streik nå. Det har vært positiv vilje til å finne løsninger alle kunne enes om. Jeg  er glad vi lykkes, sier LOs forhandlingsleder Hilde Løkholm.

 

LO- forbundene i dette området i HSH: Fagforbundet, Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO), Norsk Tjenestemannslag, Musikernes Fellesorganisasjon og Skolenes Landsforbund.