Tariff2006: LO varsler streik i HSH-området - Fagforbundet

Tariff2006: LO varsler streik i HSH-området

LO sendte fredag varsel om streik til Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon. Hvis ikke meklingen fører fram blir det streik i HUK-området fra 4. oktober.

Forhandlingene omfatter om lag 7000 LO-medlemmer i 700 private virksomheter i HSH som i hovedsak utfører tilsvarende oppgaver som det offentlige innenfor helse-, utdanning og kultur (HUK). Dersom det blir streik vil omtrent 200 LO-medlemmer bli tatt ut i første fase .

Det er virksomheter i Oslo-området, Bergen, Trondheim og Stavanger som vil bli rammet av en konflikt.

For LO-forbundene er det viktig å få et resultat som ligger på nivå med  sammenlignbare virksomheter innenfor kommunale og statlige virksomheter, samt helsesektoren.

– Vi godtar ikke brudd  med prinsippet om at medlemmene i dette området skal ha like lønns- og arbeidsvilkår som i sammenlignbare virksomheter i det offentlige. Dette prinsippet har vært lagt til grunn for alle tidligere tariffavtaler, sier LOs forhandlingsleder Hilde Løkholm.

HSH ville i forhandlingene åpne for at de lokale partene kunne endre dagens pensjonsavtaler. Arbeidstakerorganisasjonene godtar ikke svekkelser av tariffbestemmelsene om pensjon.

- Vi frykter dette kan svekke medlemmenes pensjonsrettigheter. Dette vil innebære at  virksomheter kan etablere dårligere pensjonsordninger for sine ansatte. Vi håper meklingen fører til at vi blir enige innen fristen for meklingen utløper tirsdag 24.00, sier Løkholm.

LO- forbundene i dette området i HSH: Fagforbundet, Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO), Norsk Tjenestemannslag, Musikernes Fellesorganisasjon og Skolenes Landsforbund.