Fire budsjetter med forandring - Fagforbundet

Fire budsjetter med forandring

vidarbudsjettet2019.jpg
1. nestleder i Fagforbundet Oslo, Vidar Evje, er godt fornøyd med Oslo-budsjettet for 2019. (Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet Oslo)

Det rødgrønne byrådet innfrir alle de store valgløftene i Oslo-budsjettet for 2019. – Med dette budsjettet ser alle forskjellen på et rødgrønt og blått byråd. De store pengene brukes på de aller viktigste oppgavene, sier Vidar Evje.

Eiendomsskatt er et rettferdig virkemiddel for å satse på barnehage, eldreomsorg og et godt arbeidsliv for alle. Det har det rødgrønne byrådet demonstrert i budsjett etter budsjett. Med dette Oslo-budsjettet oppfyller byrådet de aller viktigste valgløftene og det er Fagforbundet Oslo fornøyd med.  

500 nye stillinger i hjemmetjenesten denne perioden er finansiert, gratis AKS til de aller minste, 3000 nye kommunale barnehageplasser, utvidelsen av Oslo-modellen til helse- og omsorgssektoren og et forsterket fokus på hele og faste stillinger.  

Det er rammekutt til bydelene, men 60 millioner mindre kutt enn i langtidsplanen til det forrige byråd er positivt. Fagforbundet Oslo har allikevel forventninger om at rammekuttene blir redusert før budsjettet skal vedtas i starten av desember.

Oslomodellen innføres i helse- og omsorgssektoren

Fagforbundet Oslo er særdeles godt fornøyd med at Oslomodellen skal utvides til helse- og omsorgssektoren. Det vil skape bedre arbeidsbetingelser, flere hele stillinger og strengere krav til leverandører i helse- og omsorgssektoren. 

– Dette er svært gledelig, sier 1. nestleder i Fagforbundet Oslo, Vidar Evje.

– Byrådet sender med denne innføringa et kraftig signal til markedet om at det ikke skal være rom for sosial dumping og utnytting av arbeidere, fortsetter Evje.

Flere hele og faste stillinger

I budsjettet ligger det også penger til å fullføre løftet om 500 flere stillinger i hjemmetjenesten, og vi har selvsagt en krystallklar forventning til at dette er hele og faste stillinger.

Videre i budsjettet har de rødgrønne tatt flere skritt mot at Oslo skal bli en heltidskommune, 2 millioner kroner er bevilget til å styrke heltidskulturen og tilby flest mulig hele og faste stillinger.

– Byrådet sender positive signaler om at det er en forventning fra den politiske ledelsen om å ta arbeidet med heltid på alvor, og vi forventer at alle virksomhetene i Oslo tar dette styringssignalet på alvor.

Historisk satsing på barn og unge

Ikke noe byråd har satset mer på de aller minste som de rødgrønne. Alle førsteklassinger i Oslo vil få gratis AKS neste år, noe som innebærer over 15 000 barn. Dette er i tillegg god integrering og utjevner forskjeller. I løpet av denne perioden vil det bli bygget 3000 nye barnehageplasser. I tillegg vil byrådet rehabilitere flere barnehager og øke kvaliteten på det aller meste. Barnefamilier og de ansatte i denne sektoren er en av budsjettvinnerne.

Det er også en kraftig ungdomssatsing. Aktivitetstilbud til ungdom finansieres i budsjettet, frukt og grønt i skolen innføres og det kommer et pilotprosjekt på skolefrokost. Prosjektet Trygge og varme ungdomsskoler blir en årlig satsing.

– Det er viktig med gode tilbud for barn og unge, sier Vidar Evje.

– Satsing på dette området har betydning også for språkutvikling og integrering.

Vi stemmer for en varmere by

Fagforbundet Oslo mener at det rødgrønne byrådet har gjort Oslo til en varmere by i budsjett etter budsjett, på område etter område, og dette må fortsette. Neste år er det kommunevalg, og Oslos innbyggere må merke seg de positive endringene som er gjort i denne perioden. Vi ønsker fortsatt et byråd som bruker de store pengene på de viktigste sakene.

– Oslo har uten tvil blitt en varmere by etter tre år med det rødgrønne byrådet. Fagforbundet Oslo er spent på hvor høyrepartiene i Oslo vil kutte når eiendomsskatten skal bort. Opp mot 1,5 milliarder kroner skal kuttes. Vil partiene fjerne gratistilbudet i AKS eller gjennomføre drastiske kutt i eldreomsorgen? Vi kommer til å følge nøye med på de borgerlige partienes alternative budsjettforslag, avslutter Evje.  

Fagforbundet Oslo er også fornøyd med:

  • Eldrebuss utvides til Sagene og Vestre Aker.
  • 10 millioner til bedre mat på sykehjemmene og mer aktivitetstid.
  • 70 nye elbusser og satsingen på sykkelvei fortsetter.
  • Aktivitetstilbud for unge blir permanent.
  • 6,2 milliarder til idrettsanlegg.
  • 36 millioner til arbeidsrettet tiltak.
  • 27 millioner for å øke pedagogisk bemanning i barnehagene.
  • Trygg økonomisk styring og redusering av gjeld.
  • Områdesatsingen i Gamle Oslo videreføres (Tøyen og Grønland).

Kontakt oss

For ytterligere kommentarer vedrørende Oslo-budsjettet:

Vidar Evje, 1. nestleder på telefon 905 31 580.