Gratis AKS til alle 1.-klassinger - Fagforbundet

Gratis AKS til alle 1.-klassinger

img_1023.jpg

Det rødgrønne byrådet bruker de store pengene på de viktigste oppgavene. – Et valgløfte er innfridd sier Randi Færevik.

Randi Færevik, som er leder for yrkesseksjon for kirke, kultur og oppvekst er skikkelig godt fornøyd med at det rødgrønne byrådet utvider AKS tilbudet.

– Det er gledelig at det rødgrønne byrådet med støtte fra Rødt nå er villige til å bruke enda mer penger på AKS. I Byrådserklæringen fra 2015 står det at partiene på venstresiden ville øke deltakelsen på AKS. Dette har de nå fått til, sier Randi Færevik.  

Neste år vil alle 1.-klassinger ha tilbud om gratis plass. Byrådet har allerede gjennomført gratis aktivitetsskole (AKS) ved en rekke skoler i Oslo. Over 9500 barn har gratis AKS, nå blir det enda flere. Fra høsten 2019 vil byrådet bruke 334 millioner på AKS.

Hvorfor er det viktig med gratis AKS?

– Barns deltakelse på Aktivitetsskolen (AKS) hvor tilbudet har vært gratis eller delfinansiert, har økt kraftig. På Tøyen AKS for eksempel, gikk deltakelsen opp fra 27% til 100 % etter at tilbudet ble gratis. Det er viktig fordi det skal være et likeverdig tilbud til alle barn og ikke være avhengig av foreldrenes lommebok. AKS er også viktig i forhold til vennskap og lek.

– Nå blir tilbudet utvidet til førsteklassinger over hele byen. Eiendomsskatten kan brukes til mye fornuftig. Disse pengene har ikke høyresiden, sier Færevik videre.

Oslo-budsjettet legges frem onsdag kl. 13.00.