Roger Dehlin: -Byrådet og Rødt svikter de ansatte på Ammerudlunden og Manglerudhjemmet - Fagforbundet

Roger Dehlin: -Byrådet og Rødt svikter de ansatte på Ammerudlunden og Manglerudhjemmet

Byrådet har bestemt at kun et av tre sykehjem skal tilbake til Oslo kommune. -For våre medlemmer oppleves dette som et svik og løftebrudd, sier Fagforbundet Oslos leder Roger Dehlin.

Det rødgrønne byrådet i Oslo har lovt å av-privatisere anbudsansatte sykehjem. I 2016 ble det Norlandia-drevne Madserudhjemmet overtatt av kommunen. I 2019 går ytterligere tre kontrakter med kommersielle drivere ut. Fagforbundet Oslo hadde forventninger om at alle disse skulle drives av Oslo kommune. Byrådet innfrir bare delvis disse forventningene. 

 

-De hadde en unik mulighet til å snu to tiår med borgerlig privatiseringspolitikk, og vise tiltro til egne ansatte og drift i egen regi. Det er svært skuffende at de ikke griper denne muligheten. For oss og våre medlemmer oppleves dette som et svik og et løftebrudd, sier Dehlin. 

 

Ved Manglerudhjemmet vil byrådet forlenge kontrakten med Unicare i to nye år. Ammerudlunden skal ut på anbud igjen, og de ansatte får sin fjerde arbeidsgiver på åtte år. På Uranienborghjemmet blir derimot kontrakten med Aleris Omsorg avsluttet, og kommunen tar over sykehjemsdriften selv. 

 

-Vi er glade for at byrådet vil avslutte kontrakten med Aleris Omsorg på Uranienborghjemmet. Det er kjempeviktig for de ansatte der. Samtidig trodde vi at et rødgrønt byråd hadde langt større ambisjoner. Arbeiderpartiet, SV og Rødt har alle vært på banen og tatt et klart standpunkt mot profitt i velferden den siste tida. Her hadde de en gylden mulighet til å vise gjennom praktisk politikk at de står for hva de sier. Både byrådsplattformen og samarbeidsavtalen mellom byrådspartiene og Rødt sier at tjenestene skal tas tilbake når kontraktene utløper. Dessverre så griper de ikke den muligheten for mer en et av sykehjemmene, sier Dehlin. 

 

-Ammerudlunden er det sykehjemmet der Adecco-skandalen først ble rullet opp. De ansatte der har blitt en kasteball mellom skiftende driftere, og deres lønns- og arbeidsforhold er nok en gang til forhandling. Det hjelper ikke at anbudet er forbeholdt idelle driftere, siden det ikke nødvendigvis betyr bedre lønns- og arbeidsvilkår. Flere ideelle aktører har dessverre fulgt etter de kommersielles lønns- og arbeidsvilkår, forteller Dehlin. 

 

-Forlengelsen av kontrakten på Manglerudhjemmet er gambling med lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte som innsats. Hadde sykehjemmet blitt tatt tilbake til kommunal regi fra 2019 så hadde de ansatte vært sikret rettigheter til andre stillinger i Oslo kommune videre når det legges ned i 2021. Hvis de borgerlige vinner valget i 2019 har vi ingen tiltro til at det nye flotte sykehjemmet som skal erstatte Manglerudhjemmet skal drives i kommunal regi. Da står de ansatte i fare for å stå uten jobb, advarer Dehlin.