Nytt nr. 33 - 2006: Velkommen etter - Fagforbundet

Nytt nr. 33 - 2006: Velkommen etter

Oslo-budsjettet for 2007 ble lagt fram denne uka. Fagforbundet Oslo ønsker velkommen etter. HSH-området begynner meklingen, mens Miljøtransport er ferdig med godt resultat.

OSLO-BUDSJETTET: VELKOMMEN ETTER


Byrådet la i går fram forslaget til budsjett for 2007. Oslos økonomi er god, og effekten av det ser man i budsjettet. Økte skatteinntekter og bevilgningene fra den rødgrønne regjeringen gjør at Oslo kommune har mer penger å bruke i året som kommer.

 

- Byrådet følger opp mange av problemene Fagforbundet Oslo har påpekt over lengre tid, sier Mari Sanden, leder i Fagforbundet Oslo.

 

- Dette budsjettet er en klar innrømmelse av at byrådets politikk i flere år har ført til store mangler i Oslo kommunes tjenestetilbud, fortsetter Sanden. - Vi har lenge påpekt at det er for vanskelige å få sykehjemsplass i Oslo, og er glade for at kommunen nå ser ut til å følge  opp. Kommunale barnehager og forbedret hjemmetjeneste er også tilbud som vi lenge har ønsket at byrådet skulle satse på. Da er vi selvfølgelig fornøyd når det skjer, sier Sanden.

 

- Den store utfordringen for Oslo kommune nå blir å skaffe nok kvalifisert personale som vil jobbe i de kommunale tjenestene. Vi har merket oss at finansbyråd Støylen i finanstalen roste de ansatte i Oslo kommune. Det lover godt for samarbeid om flere og bedre tjenester, med ansatte som får rammevilkår for å gjøre en god jobb,  avslutter Sanden.

 

TARIFF: FORTSATT MEGLING I HSH


Som kjent ble det for første gang brudd i forhandlingene mellom HSH (Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon) og Fagforbundet  tidligere i høst. Forhandlingene gjelder private virksomheter i det såkalte HUK-området; helse, utdanning og kultur.

 

Fagforbundet Oslo organiserer nærmere 1200 medlemmer i disse virksomhetene. De spente ansatte avventer nå meglingen som begynner fredag denne uka. Fristen er 3. oktober, hvis ikke meglingen fører til et godt resultat kan medlemmene komme til å gå ut i tariffområdets første streik.

 

EKSTRA FRIUKE I MILJØTRANSPORT


Det ble fullt gjennomslag for Fagforbundet da tarifforhandlingene i Miljøtransport ble ferdige denne uka. Ansatte over 62 år får nå en ekstra friuke i året. På lønnssida følger bedriften lønnstabellen i Oslo kommune, i tillegg får alle ansatte et lønnstrinn opprykk. De lavest lønte får enda et lønnstrinn ekstra. En fornøyd fagforening sender nå det anbefalte forslaget ut på uravstemning.

 

BYRÅD OG STYRELEDER TREKKER SEG


Skandalen i Undervisningsbygg KF får nå konsekvenser for toppledelsen. I en overraskende vending ble det onsdag klart at både byråd Grete Horntvedt og styreleder Signe Horn går av.

 

Avsløringene i Undervisningsbygg vokser og nå er tilsammen ni personer under etterforskning. Det har etterhvert blitt mer og mer klart at byråden og styrelederen ikke har hatt kontroll med driften. Både styret og byrådet ble varslet om problemer av Kommunerevisjonen i 2004, men har ikke klart å ordne opp i situasjonen. Da er det naturlig at de nå tar ansvaret og går av.

 

FORNØYD MED OMSORGSMELDINGEN


- Fagforbundet er svært godt fornøyd med regjeringens stortingsmelding "Framtidens omsorgsutfordringer", sier leder for Seksjon helse og sosial i Fagforbundet, Kjellfrid Blakstad. Meldingen skisserer hvordan eldreomsorgen skal utvikles de neste årene.

- Fokuset på etter- og videreutdanning for de ansatte, på heltid framfor deltid og på økt legedekning, viser at regjeringen satser på økt kvalitet i eldreomsorgen, sier Blakstad.

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad la spesiell vekt på at kvaliteten på innholdet i eldreomsorgen må bli bedre. Det skal bli reell omsorg i omsorgsboligene og sterkere vekt på kultur, aktivitet og sosiale tiltak. For å få til dette trengs det flere ansatte. 10.000 flere årsverk innen utgangen av 2009 er målet.

 

SJARMERTE PENSJONISTENE


Thorvald Stoltenberg sjarmerte de nærmere 100 fremmøtte på Majorstua seniorsenter. Det var pensjonistutvalget i Fagforbundet Frogner som hadde invitert til møte med den tidligere diplomaten og politikeren.

 

Stoltenberg trakk linjene fra oppveksten i en mangfoldig Oslo bygård til hans arbeid for fred og toleranse. Han la stor vekt på hvor viktig det er med internasjonal solidaritet i en verden hvor globalisering angår oss alle.

 

Seniorsenteret og Fagforbundet var stor-fornøyd med møtet. Ekstra stoler måtte bæres inn for å få plass til alle som hadde lyst å få med seg Stoltenberg. Nå håper pensjonist-utvalget at det vellykkede arrangementet kan bidra til rekrutteringen i tiden framover.

 

GLOBALISERINGS-KONFERANSEN


Datoene for årets konferanse er 19.-22. oktober.
Globaliseringskonferansen arrangeres på Folkets Hus i Oslo. Det faglige innslaget i programmet har aldri vært større enn det er i år. Mer info finnes på www.globalisering.no

 

KURS


Likestillingsutvalget i Fagforbundet Oslos dagskonferanse

 

Målgruppe: Styremedlemmer og tillitsvalgte i de lokale fagforeningene, medlemmer med interesse for 6-timersdagen, voldsproblematikk og/eller likestillingsspørsmål.

 

Tid:   Tirsdag  17.10.2006,  kl. 09.00 - 15.00

Sted:  Fagforbundet Oslos lokaler i Haakon Vll's gt 5.

 

Innhold: 6-timersdagen debatteres. Innlegg om 6-timersdagen i lys av Kellogg`s boken som ble utgitt nylig, ved Anne Lise Nestander. LOs syn vil bli belyst.

 

"Vi bryr oss på arbeidsplassen", en veileder fra LO og Krisesentersekretariatet, presenteres av Tove Smaadahl og LOs Likestillingsutvalg

Dixi ressurssenter for voldtatte.

 

Det vil bli servert lunsj og kaffe/te.

 

Gratis for medlemmer i Fagforbundet Oslo.

 

Skriv så tante Augusta forstår deg

 

Målgruppe:            Alle som jobber med skriftlig kommunikasjon og informasjon.

 

Tid:      Torsdag 19.10 2006, kl. 09.00 - 15.30

Sted:            Fagforbundet Oslo - Haakon Vll's gt. 5

 

Innhold:

Hva er et godt språk ? - Kunsten å kunne uttrykke seg skriftlig. Hvordan formidle skriftlig informasjon som er forståelig for alle.

 

Foreleser:            Inger Lise Soot

 

Kurset er gratis for medlemmer av Fagforbundet Oslo

 

Påmelding til egen fagforening innen 5.10.

 

Temadag" Dobbeltdiagnoser "

 

Målgruppe: medlemmer innen spesialist-helsetjenesten og kommunehelsetjenesten

 

Tid: 18. oktober kl. 09.00 - 15.30

 

Sted: Fagforbundet Oslo sine lokaler Haakon VIIs gt. 5, 9. etg.

 

Påmelding: 2. oktober

 

Foreleser: Asle Dal, konsulent psykisk

helsearbeid og Knut Drottnig, lege

 

Innhold:           

Møte mellom psykiatri og rus:

adferd, behandlingsutfordringer, 

oppfølging egen bolig, individuell oppfølging.