Med hjerte for Palestina - Fagforbundet

Med hjerte for Palestina

lasseogtrineernyeambassadrer.jpg
Stolte Palestina-ambassadører. (Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet Oslo)

Lasse Skurtveit og Trine Posaas Nilsen er Palestina-ambassadører. Begge brenner for et fritt og selvstendig Palestina.

Lasse og Trine er politiske sekretærer i Fagforbundet Oslo og stolte Palestina-ambassadører.

Fagforbundet og Norsk Folkehjelp samarbeider om solidaritetsprosjekter for palestinere i Midtøsten. Samarbeidet ble inngått i 2009 og er nå inne i sin tredje periode frem til landsmøtet i 2021. Hver region har 1-2 representanter som har ansvaret for Palestina. Disse utgjør et ambassadørkorps. Hovedfokus for en ambassadør er å opprettholde fokuset på Israel-Palestina konflikten opp mot norske myndigheter, arbeide for en fredelig løsning på konflikten, sørge for at det er god aktivitet og spre informasjon om konflikten og palestinerens hverdag til så mange mennesker som mulig.

Norge har en spesiell rolle

Norge har et spesielt ansvar ovenfor palestinernes situasjon og flyktningene som ikke kan returnere hjem. Mye av dette bygger på det som skjedde etter andre verdenskrig og Norges ledende rolle i meklingen på 1990-tallet som resulterte i Oslo-avtalen. I tillegg spiller Norge en veldig sentral rolle i giverlandsgruppen for Palestina. Giverlandsgruppen er kritisk for palestinske flyktningene fordi flyktningleirene er ikke basert på midler fra FN, men bidrag fra giverlandene.

Hvorfor er dere så engasjerte?

- Politikken i Israel er mer segregasjon, bygging av muren og palestinerne blir mer isolert dag for dag. Derfor er viktig med engasjement slik at verden ikke glemmer konflikten.

Det blir vanskeligere og vanskeligere å komme inn i Palestina. Israel fører en mer og mer autoritær linje, da er det desto viktigere at kampen for et fritt Palestina fortsetter. Det finnes krefter i Israel som vil ha en fredelig tostatsløsning.

Sterke inntrykk

Begge har vært i Palestina tidligere og har opplevd blokaden tett på kroppen.

- Det gir et økt engasjement på et personlig plan. Du får oppleve en blokade på nært hold og prate med palestinerne om deres hverdag. Du får se flyktningeleirene med egne øyne. Det er sterke inntrykk, forteller Lasse Skurtveit.

Alle Palestina-ambassadører må blogge under reisen og i etterkant. I tillegg skal alle ambassadører spre informasjon i sine egne nettverk og holde innledninger i ulike settinger, som for eksempel til representantskapet i Fagforbundet Oslo. 

Trine var på reise med ambassadørkorpset til Libanon i mars. Der besøkte de palestinske flyktningleirer og prosjektene Fagforbundet støtter. Prosjektene Kvinner kan og Unge kan bidrar til økt bevissthet for kvinner og ungdom i egne rettigheter og demokrati.

I de palestinske flyktningleirene er nøden stor. Her har palestinere levd i 70 år, på mange måter isolert fra samfunnet rundt leirene og fullstendig avhengig av bistand fra UNRWA. Palestinske flyktninger er ikke omfattet av FNs ordinære hjelp til flyktninger, men bistand finansiert av frivillige bidrag fra giverland.  Fattigdommen er stor. Prosjektene Fagforbundet støtter jobber med mobilisering for rettigheter og samfunnsdeltakelse for palestinske flyktninger, spesielt rettet mot kvinner og ungdom. Målet er å styrke kvinner og ungdoms deltakelse i politikk og samfunnsliv, samt motivere og styrke kvinners rolle og innflytelse i de palestinske flyktningleirene.

De neste årene venter nye reiser og nye inntrykk. Du kan følge Trine og Lasse på bloggen som er i gang om noen uker.