– Positive signaler fra byrådet - Fagforbundet

– Positive signaler fra byrådet

rogerrektangel.jpg

– Det rødgrønne byrådet har uttalt at de vil granske Aleris-kontraktene. Fagforbundet Oslo tror konklusjonen blir at kommunen tar tilbake tjenestene. Kontroll på trygge arbeidsforhold og hvordan tjenestene drives har man kun når det er drift i egenregi, sier Fagforbundet Oslos leder Roger Dehlin.

– Folk glemmer fort. Mens Høyre og Frp-byrådet styrte Oslo ble velferdstjenester ble satt ut på anbud i stor skala. De har ansvaret for uføret vi har havnet i nå. Løsningen er å drive i egenregi i stedet. Da går skattepengene til å gi innbyggerne best mulig pleie, ryddige og gode arbeidsvilkår for de ansatte, i stedet for profittfest for eierne,

– Nå er det Aleris som blir avslørt. For noen år siden var byråd for eldre og sosiale tjenester Sylvi Listhaug. Hun skrøt uhemmet av byrådets flaggskip innen privat eldreomsorg Ammerudlunden sykehjem som den gang ble drevet av Adecco. Selv om høyresida var sikre på at de hadde gode kontraktoppfølgingsrutiner og at alt gikk riktig for seg var vi hele tida kritiske. Etterhvert fikk vi dokumentert medaljens bakside som var rovdrift på ansatte og grov arbeidslivskriminalitet satt i system, sier Dehlin.

Positive signaler fra Raymond Johansen

Torsdag kom nyheten om at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ber kommunens advokater vurdere om Oslo kommune kan si opp kontrakter med Aleris. Byrådslederen varslet samtidig nye tiltak mot sosial dumping i omsorgssektoren.

– I den grad vi avdekker brudd så må det følges opp, og i noen tilfeller må vi avslutte kontraktene. Det har vi flere eksempler på. Blant annet avsluttet vi en kontrakt med Aleris hjemmetjenester i 2017, uttalte Johansen til Klassekampen.

Fagforbundet Oslo er positiv til signalene fra rådhuset. -Raymond Johansen og det rødgrønne byrådet varsler flere tiltak for å sikre et tryggere arbeidsliv i de myke bransjene. Aleris-sakene er den siste bekreftelsen på det vi har sagt i mange år. Oslo kommune må ta tilbake tjenestene for å hindre profitt på velferd og sikre at skattebetalernes penger går til velferd, sier Dehlin.

Høyre knallhardt ut mot Fagforbundet

Høyres James Stove Lorentzen går knallhardt ut mot Fagforbundet i Dagsavisen i dag. Han mener det er oppsiktsvekkende at Fagforbundet Oslo mener at kontrakter med Aleris bør sies opp, og mener man i stedet skal vente på en rettslig avgjørelse i saken der 25 konsulenter i Aleris saksøker selskapet for brudd på Arbeidsmiljøloven.

– Oslo kommune trenger ikke vente på en rettslig dom, som uansett kan ta lang tid å få. Vi erfarer at Aleris ikke har levert tjenestene slik de er bundet til gjennom kontrakten med Oslo kommune. I tillegg til uforsvarlige arbeidsforhold har våre medlemmer fortalt om en bemanning som har vært for dårlig. Vi mener at kommunen bør heve kontrakten, rett og slett fordi Aleris ikke oppfyller sin del av kontraktsbestemmelsene, uttaler Dehlin.

Snømåking og parkdrift neste

– Lyspunktet er at vi nå har et byråd som har lovt av-privatisering av anbudsutsatte tjenester. Vi ser at kursen har blitt lagt om. Renovasjon er igjen en kommunal tjeneste, Madserud sykehjem har blitt av-privatisert og Sørenga barnehage har blitt helkommunal. I tillegg har byrådet opphevet forbudet mot å bygge kommunale barnehager, og dermed fått fortgang i barnehageutbygginga, sier Dehlin.

– Vi mener at neste skritt bør være å ta tilbake drift av parker og snømåking. Snømåking er en samfunnskritisk oppgave og derfor vil kommunal drift sikre stabilitet, kvalitet og at skattebetalernes penger går til fellesskapet. Vi vil sette dette på dagsorden under valgkampen neste år, avslutter Dehlin.