Justeringsoppgjøret i Oslo kommune: - Resultatet kommer lavtlønte til gode - Fagforbundet

Justeringsoppgjøret i Oslo kommune: - Resultatet kommer lavtlønte til gode

tariff2018

Forhandlingene om sentrale justeringer i Oslo kommune er ferdig. Det ble enighet om flere lønnsmessige tiltak som kommer lavtlønnsgrupper til gode.

Hovedtarifforhandlingene i Oslo kommune ble sluttført 1. mai. Gjennom forhandlingene ble partene enige om hvordan mesteparten av pengene skulle brukes. Det ble blant annet avtalt et tillegg for alle på minst 7 700 kr årlig. Fra lønnstrinn 30 og oppover gis et tillegg på minst 1,75% i stedet. Ut over den sentrale lønnspotten ble det satt av midler til sentrale justeringer og lokale forhandlinger.

 

- I forhandlingene om sentrale justeringer ville Fagforbundet ha et løft for lavtlønte. Selv om vi ikke har fått innfridd alle krav, så har flere av de laveste lønnsrammene fått et løft. Vi har lykkes i å få et resultat som kommer mange medlemmer til gode, sier Fagforbundet Oslos leder Roger Dehlin.

 

De sentrale justeringene er nå ferdigforhandlet, mens siste del av tarifforhandlingene er lokale lønnsforhandlinger som vil foregå i løpet av høsten. -Fagforbundet vil kjempe for at våre medlemmer skal ha sin rettmessige andel av midlene som er avsatt til lokale forhandlinger også, sier Dehlin.

 

 

Dette innebærer justeringsoppgjøret 2018:

 • Lønnsramme 2 (betjenter, hjelpearbeidere og musikk- og kulturskolelærer 4) får 1 lønnstrinn generelt tillegg på lønnsrammen.
 • Lønnsramme 3 (assistenter) får 1 lønnstrinn generelt tillegg på lønnsrammen.
 • Lønnsramme 4 (kjøkkenassistenter, vaskeriassistenter, renholdere og husøkonomassistenter) får 1 lønnstrinn generelt tillegg på lønnsrammen.
 • Lønnsramme 5 (barnehagemedarbeider, skoleassistent og barneparkleder) får endret ansiennitetsopprykk. Det gis 1 lønnstrinn generelt tillegg på lønnsrammen opp til og med 15 års ansiennitet. 
 • Lønnsramme 8 (driftstekniker, verneassistent, avdelingsleder, arbeidsleder, førstebetjent, arbeidsleder, renholdsleder, husholdsstyrer, assistent (259) og baseleder) får endret ansiennitetsopprykk. Det gis 1 lønnstrinn generelt tillegg på lønnsrammen for de med 4,5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 og 14 års ansiennitet, og 2 lønnstrinn for de med 16 år og mer ansiennitet. 
 • Lønnsramme 10 (skolevaktmester, renholdsoperatør, helsefagarbeider, hjelpepleier, fagarbeider, aktivitør, kokk, miljøterapeut, omsorgsarbeider, vaktmester, feierleder, feiersvenn, barne- og ungdomsarbeider og hjelpepleier m/ videreutdanning) får endret ansiennitetsopprykk. Det gis 1 lønnstrinn generelt tillegg på lønnsrammen fra og med 1 års til og med 11 års ansiennitet.
 • Lønnsramme 16 (26-konsulenter og ingeniør 1) får 1 lønnstrinn generelt tillegg på lønnsrammen.
 • Lønnsramme 22 (barnevernskonsulent, sosialkonsulent og barnevernspedagog) får 1 lønnstrinn generelt tillegg på lønnsrammen.
 • Lønnsramme 24 (pedagogiske ledere og stedfortredere) får endret ansiennitetsopprykk. Det gis 1 lønnstrinn tidligere opprykk for de med 2,4, 5, 6, 7, 8 og 11 års ansiennitet. 
 • Lønnsramme 26 (sykepleier) får 1 lønnstrinn generelt tillegg på lønnsrammen. 
 • Lønnsramme 30 (spesialutdannet sykepleier, helsesøster og jordmor) får 1 lønnstrinn generelt tillegg på lønnsrammen. 
 • Lønnsramme 31 (musikk- og kulturskolelærer 2, musikk- og kulturskolelærer 1b, musikkterapeut og musikk- og kulturskolelærer 1a) får 2 lønnstrinn generelt tillegg på lønnsrammen. 
 • Lønnsramme 60 (barnehagestyrer) får 1 lønnstrinn generelt tillegg på lønnsrammen. 
 • Lønnsramme 61 (overingeniør) får 1 lønnstrinn generelt tillegg på lønnsrammen. 
 • Lønnsramme 62 (barnehagestyrer) får 1 lønnstrinn generelt tillegg på lønnsrammen. 
 • Lønnsramme 64 (barnehagestyrer) får 1 lønnstrinn generelt tillegg på lønnsrammen. 
 • Lønnsramme 64 (overingeniør) får 1 lønnstrinn generelt tillegg på lønnsrammen. 

 

Se også protokollen for sentrale lønnsmessige tiltak 2018. 

 

Dokumenter