Kutt i eiendomsskatten gir kutt i velferd - Fagforbundet

Kutt i eiendomsskatten gir kutt i velferd

37384976895_60e3f02052_k.jpg
Leder av Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin. (Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet Oslo)

Høyrepartiene i Oslo vil fjerne eiendomsskatten. I stedet vil de bevilge mindre penger til velferd. De borgerlige vil velge økt ulikhet hvis de vinner valget.

Høyrepartiene i Oslo vil fjerne eiendomsskatten. I stedet vil de bevilge mindre penger til bygging av barnehager, drift av skoler, reversere oppbyggingen av en bedre hjemmetjeneste og øke foreldrebetalingen på aktivitetsskolen. De borgerlige vil velge økt ulikhet hvis de vinner valget neste år.

Oslo Høyre vil kutte velferden med 1250 millioner

Den blå blå regjeringen kuttet skatten til de aller rikeste med flere titalls milliarder i forrige stortingsperiode. Dette var viktigere for Erna Solbergs mannskap enn å ruste opp eldreomsorgen. Nå er det eiendomsskatten de vil til livs. Prioriteringen er klar. Skattekutt er viktigere enn velferd og minske forskjellene blant folk flest. Oslo Høyre vil bruke betydelige ressurser på å reversere en moderat eiendomsskatt. Det betyr at partiet må kompensere med å kutte tilsvarende til velferd.

Oslo Høyre er et reverseringsparti

Å fjerne fellesskapets inntekter fra eiendomsskatt betyr dårligere kommunale tjenester. Oslo Høyre demonstrerte hva de mener er viktig og hva de mener ikke er fullt så viktig i desember da de la fram sitt alternative Oslo-budsjett i bystyret. Der gikk de riktignok ikke inn for å fjerne eiendomsskatten helt, men å kutte den med 1250 millioner. For å få budsjettet til å gå opp foreslo de å reversere ansettelser av nye hender og hoder i eldreomsorgen, slutte å la kommunen bygge ut barnehageplasser, risikere Veireno-tilstander på nytt ved å sette søppelkjøringa ut på anbud og rasere pensjonsordningen for de ansatte i kommunen. Kort sagt opptrer Oslo Høyre som det reneste reverseringspartiet for tiden. De vil reversere den moderne og framtidsretta utviklingen av Oslo-velferden som byrådet er i gang med. Fagforbundet Oslo mener at vi heller må bygge fremtidas Oslo enn å reversere og avvikle gode tjenester. 

Det handler om å prioritere

Høyresiden har en illusjon om at det er realistisk å fjerne eiendomsskatten og gi innbyggerne bedre velferdstjenester samtidig. Det er det ikke. Fagforbundet Oslo mener den moderate eiendomsskatten har kommet for å bli. Det rødgrønne byrådet bruker inntektene, slik de lovte før valget, til å bygge 3000 nye barnehageplasser, 500 flere stillinger i hjemmetjenesten og flere lærere i Oslo-skolen. Politikk handler om å prioritere. Det rødgrønne byrådet har prioritert riktig siden det ble skifte i byen. Høyresiden prioriterer som vanlig til de som har mest fra før.

Ingen usosial skatt

Det er en sammenheng mellom betalingsevne og hva slags type bolig man har råd til. I enhver norsk by vil ofte de med høy inntekt og formue bo i områder med de dyreste boligene. Der er grunnlaget for eiendomsskatt høyest, slik er det i Oslo.

Boligeiere har levd greit med eiendomsskatt, ikke minst fordi den ofte har et høyt bunnfradrag som gjør at de fleste boliger har hatt lav eller ingen beskatning. Høyresiden i Oslo vil ha en omvendt Robin Hood-politikk. Her skal de mest velstående gis enda mer skattekutt.

Det siste lokalvalget i Oslo viser at Oslo-folk flest prioriterer utvikling og utbygging av velferd, selv om prisen var å innføre en moderat eiendomsskatt. Høyresidas iver etter omkamper, reversering, privatisering og tannløse visjoner for byen kan fort sørge for at de forblir parkert i en opposisjonstilværelse også etter valget neste høst.

Roger Dehlin

Leder av Fagforbundet Oslo

Publisert i Dagsavisen 21. august.